Ormslev-Kolt Kommune

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Ormslev-Kolt Kommune blev oprettet i 1842 som et led i den nye administrative inddeling af Danmark sammen med købstadskommunerne, der blev oprettet i 1838. Kommunen bestod af Ormslev Sogn og Kolt Sogn, og havde et samlet areal på 3296 ha. Indbyggertallet lå i 1850 på 1443, mens det i 1960 var steget til 2461.

Kommunen blev ledet af et sogneforstanderskab, hvor den lokale sognepræst automatisk var medlem. Resten af medlemmerne, som talte mellem 4 og 9 medlemmer, blev valgt af sognets mandlige beboere over 25 år, og med mindst én tønde hartkorn. Sogneforstanderskabets ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Fra 1868 blev sogneforstanderskabet afløst af sognerådet, og man fik nu også ansvaret for den økonomiske forvaltning.

Der var jernbanestationer i kommunen, da den østjyske længdebane gik igennem kommunen. Hovedparten af indbyggerne var beskæftiget med håndværk og industri.

Den gamle herregård Constantinsborg lå også i Ormslev - Kolt Kommune. Gården hed oprindeligt Stadsgård, og nævnes første gang i år 1400. Sammen med Havreballegård overtog den hollandske købmand Gabriel Marselis gården og overdrog disse til sin søn Constantin Marselis. Han omdøbte den i 1677 til Constantinsborg efter en ombygning af gården.

I 1970 blev Ormslev - Kolt Kommune lagt ind under Aarhus Kommune.

Litteratur og kilder

  • J. P. Trap: Danmark, bind 8, Gads Forlag, 1964.
  • Landsarkivet for Nørrejylland, Harry Christensen: Danske landkommuner 1842-1970: fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer, 1976.
  • Aarhus Amt: Aarhus Amtsrådskreds: Danske byer og sogne, bind 5, 1932.