Edslev

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Landsby i Aarhus Kommune.

Historie

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby. Der skete en fejl med afgrænsningen af landsbyen, med resultatet at den del af byen, der findes langs Tørshøjvej er inkluderet, mens den sydvestlige del, som muligvis er hovedparten, blev udeladt. Følgende beskrivelse drejer sig om Tørshøjvej-kvarteret.

Geografi og bevoksning:

Edslev er placeret på en plan flade i terrænet. Dens form er koncentreret og af en klynge-aflang type. Helhedsvurderingen af beplantningen må betegnes som stærk fremtrædende, hvilket dog først og fremmest beror på landsbyens ringe størrelse.

Bygning og erhverv:

3 gårde, 1 gartneri, 1 beboelseshus og 1 beboelseshus kombineret med forretning. Landsbyens funktion bedømt efter de enkelte bygninger må betegnes som landbrugsorienteret.

Vejnet:

De trafikale forhold er præget af en gennemgående bivej, med megen tung trafik og deraf følgende støjgener. Vejnettets form er ugrenet og retlinet. Vejbelægningen er asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 20
Antal bygninger 6
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige
Særkende for landsbyen Tørshøjvej-kvarterets fysiske miljø er meget præget af vejens trafik, af positiv faktorer skal nævnes beplantningen.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler