Edslev

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Edslev er en landsby i Aarhus Kommune, som hører under Kolt Sogn, Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Stift. Byen var i perioden 1842-1970 en del af Ormslev-Kolt Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Gård i Skibby, fotograferet af Ib Nicolajsen, 2018.

Historie

Der findes kun én by med navnet Edslev i Danmark. I Trap kan man læse, at byen i 1544 hed Edzløff og i 1573 Edtsløv. Området har været beboet siden oldtiden, arkæologiske udgravninger har påvist en boplads fra jernalderen på Edslev Knude.

I 1688 lå her syv gårde med i alt 376.2 tønder dyrket land.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby. Der skete en fejl med afgrænsningen af landsbyen, med resultatet at den del af byen, der findes langs Tørshøjvej er inkluderet, mens den sydvestlige del, som muligvis er hovedparten, blev udeladt. Følgende beskrivelse drejer sig om Tørshøjvej-kvarteret.

Torshøjvej, Edslev. Bygningen til venstre ved flagene er Skandia Laser Teknik A/S. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Geografi og bevoksning:

Edslev er placeret på en plan flade i terrænet. Dens form er koncentreret og af en klynge-aflang type. Helhedsvurderingen af beplantningen må betegnes som stærk fremtrædende, hvilket dog først og fremmest beror på landsbyens ringe størrelse.

Bygning og erhverv:

3 gårde, 1 gartneri, 1 beboelseshus og 1 beboelseshus kombineret med forretning. Landsbyens funktion bedømt efter de enkelte bygninger må betegnes som landbrugsorienteret.

Vejnet:

De trafikale forhold er præget af en gennemgående bivej, med megen tung trafik og deraf følgende støjgener. Vejnettets form er ugrenet og retlinet. Vejbelægningen er asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 20
Antal bygninger 6
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige
Særkende for landsbyen Tørshøjvej-kvarterets fysiske miljø er meget præget af vejens trafik, af positiv faktorer skal nævnes beplantningen.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Edslev på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Edslev

Litteratur og kilder: