Brabrand

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Brabrand er forstad til Aarhus der ligger 6-9 km fra centrum, lige nord for Brabrand Sø.

Den daværende Stationsvej set fra Hovedgaden i Brabrand. Fra 1904

Brabrand var oprindeligt en landsby. I 1682 var der 13 gårde og 3 huse med jord. I 1862 kom jernbanen til byen hvilket gjorde at landsbyen udviklede sig til en stationsby. Jernbanen gjorde at der kom skred i byens udvikling, da den gav en større kontakt til Aarhus.

I 1970 kom Brabrand-Sønder Årslev Kommune med i Aarhus Kommune.

Transport

I 1862 kom jernbanen til Brabrand og der blev etableret en banegård. Denne lukkede i 1978. Stationen bliver i dag kun brugt til godstransport.

Brabrand Skole bygget 1863. Tilbygningen til højre foretaget 1894. Fotografi fra 1900

Skoler

Skoleforholdene i Brabrand nævnes første gang i 1660, hvor man omtaler en skole i byen. I 1717 bliver skole forholdene beskrevet således: ”Udi Brabrand er et Skolehus, bygt af Brabrand Bymænd paa samtlig Byens Grund, hvorudi holdes Skole af Degnen Michel, Studiosus, til hannem søger Ungdommen af Giellerup.” Skolehuset lå ved siden af Brabrand Kirke.

Der har i byen været flere forskellige skoler ud over Brabrand skole som var hovedskolen. Blandt andet Brabrand Privatskole og Brabrand Realskole der blev indviet i 1912.

Brabrand Kirke

Brabrand Kirke blev opført i den første halvdel af 1200-tallet, men der har muligvis ligget en trækirke på samme sted inden da. I 13-1500-tallet blev kirken udvidet med et våbenhus, og forlænget mod vest. Kirketårnet blev tilføjet i 1880, og med sognets kraftige befolkningstilvækst fremkom der i 1918 et ønske om en udvidelse af kirken. I 1924-1925 blev kirken derfor udvidet og kraftigt restaureret. Under restaureringen dukkede der kalkmalerier frem på alle vægge, som tilsyneladende fortalte en sammenhængende historie.

Døbefonten stammer fra 1200-tallet, mens altertavlen og alterkalken er fra 1500-tallet. Prædikestolen kan dateres til 1650.

Et sagn fortæller, at der i kirkens nordmur har eksisteret et kammer, hvor præsten under svenskekrigene i 1657-1660 skulle have gemt sig.

Hans Broges Bakker

Hans Broges Bakker er opkaldt efter Hans Broge, der var Aarhus største købmand. Grunden til at man har opkaldt området efter ham, var at hans sommerbolig lå i området. Hans Broge havde en stor villa med park. Parken blev skænket til Aarhus Kommune i 1901. Hvorefter den blev brugt som festplads. Hans villa blev revet ned i 1987, men vejen den lå på bærer stadig hans navn – Hans Broges Vej.

Gellerup

Gellerup er officielt sit eget sogn, men er en del af Brabrand i forhold til postnumre. I de nyere år har Gellerup påvirket udviklingen i området meget. Specielt i aviserne har Gellerup haft en stor rolle på grund af det boligbyggeri, Gellerupparken, som Brabrand Boligforening har i området. Gellerupparken er opført mellem 1967-1972 og tegnet af arkitekterne Knud Blach Petersen og Mogens Harbo. Oprindeligt var Gellerupparken tiltænkt til at skulle være moderne lejligheder med alt, hvad man kunne ønske sig af fællesanlæg og tilbud. Med tiden har parken udviklet sig fra at være moderne til at være et udsat boligkvarter.

Befolkningsudvikling i Brabrand

År Befolkning
1801 381
1850 705
1870 427
1880 514
1901 1477
1916 1352
1930 2650
1955 4315
1960 5699
2010 6618

Kilde

  • Danmarks Kirker
  • J. P. Trap: ”Danmark, bind 8,” fra 1964
  • August F. Smith: ”Brabrand og Aarslev Sognes Historie, bind 1-7”, fra 1938-1955