Brabrand Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Brabrand Kirke

Brabrand Kirke er i sin nuværende form i alt væsentlighed et resultat af byggeaktiviteterne i 1924-1925 efter tegninger af arkitekt Harald Lønborg-Jensen. På baggrund af den eksisterende kirke, hvis historie strækker sig tilbage til det 12.-13. århundrede, byggedes et nyt hovedskib orienteret mod nord med det nye kor i syd.

Den gamle kirkes kor og skib, oprindeligt udført i rå og kløvede kampesten, blev således korsarme i den nye kirke. Samtidig forsynedes kirken med et gotisk inspireret krydshvælv til erstatning for den gamle kirkes træloft. Ligeledes blev det gamle gotiske våbenhus fra perioden 1300-1500 ændret til sakristi bag det nye kor. Tårnet fra 1880 bibeholdtes i dets oprindelige form.

I 1979 fandt en ny udvidelse sted, da man byggede et nyt våbenhus. Arkitekterne, Jørgen og Kai Schmidt, forblev tro over for det givne udgangspunkt, da de i det store hele fulgte tankerne bag Lønborg-Jensens udvidelse. I 1979 blev facaden hvidtet, så kirken kom til at lyse op i det omgivende landskab og fik karakter af en traditionel landsbykirke.

Kirken i Brabrand fremstår dermed i en ganske anden form end i katolsk tid. Der er dog endnu bevaret detaljer fra romansk tid, idet korbuen og et par af vinduerne stammer fra denne tid, ligesom syddørens karmsten i 1924 blev anbragt i døren mellem skibet og det nuværende tårn. Også kirkens inventar kan siges at repræsenteret forskellige perioder i dens historie. Kirkens nuværende altertavle var oprindeligt en renæssancetavle fra 1595, og i tavlen er indsat et værk af kunstneren Jens Hansen, Aarslev. Motivet er Jesu vandring på søen. Prædikestolen er fra 1650, og er blevet ændret flere gange, senest i 1924. Det ældste inventar i kirken er den romanske døbefont fra 1200-tallet.

Se også

Brabrand Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Brabrand Kirke

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • August F. Schmidt: Braband Kirke i: Brabrand og Aarslev Sogns historie, bd. 2. Bestil materiale
  • Demokraten 28.11.1969.
  • Brabrand Kirke, hæfte udgivet af Brabrand Menighedsråd.
  • Læs mere om kirkebyggeri på Wikipedia