Enslev

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Kolt Sogn.

Historie

1580 Engitsløf, Ensløff, Ensleff.

Kattrupvej, Enslev. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Placeret på en plan flade i et svagt bølget terræn.

Beplantningen må som helhed betegnes som ikke særlig fremtrædende.

Bygninger og erhverv:

3 gårde, 6 beboelseshuse med udhuse og en kombineret beboelse og forretning (kolonial).

Vejnet:

De trafikale forhold er præget af biveje med ret ringe trafik. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 25
Antal bygninger 29 bygninger fordelt på 10 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige Ingen
Særkende for landsbyen En jernbanelinje passerer umiddelbart nord for landsbyen og kan skabe visse støjgener. udsigten fra og mod landsbyen indeholder ingen særlige karakteristika. Området er præget af landbrugsjord. Enslevs ringe størrelse betyder, at eventuel udvikling vil ændre byens karakter.

Kilder: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.