Ormslev og Åbo skoler

Fra AarhusWiki

I Ormslev Sogn har der fra en gang i 1700-tallet været skole i Ormslev By. Hvorvidt bindingsværkshuset på nuværende Ormslevvej 469, gennem lange tider kendt som ”Enkesædet”, oprindelig blev bygget til skolebrug er usikkert, men den ældste skole i Ormslev havde til huse her. Skoleloven af 1814 foranledigede imidlertid, at nye skoledistrikter blev oprettet, og det blev bestemt, at skolerne i Ormslev-Kolt fremover skulle være at finde i Åbo By, Kattrup og Stavtrup By - og kun dér.

I Kolt lykkedes det at forhale flytningen til Kattrup i 40 år, og for Åbo, som foruden fra Åbo skulle have elever fra Ormslev, Constantinsborg og Edslev, var det heller ikke så ligetil. Især mødtes der modstand fra Ormslev, hvor der var skole i forvejen, og hvor man mente, skolevejen til Åbo ville være for besværlig. Skolebyggeriet i Åbo blev udskudt, og skolen i Ormslev fortsatte en tid endnu. Den gamle skoleholder blev sat på porten, og lærer Gleerup, som var seminarieuddannet, kom til. Man enedes om for en tid at leve med en omgangskole, som indebar, at læreren flyttede fra gård til gård, fra sted til sted med otte, måske 14 dages mellemrum. Sådan fortsatte det til 1825. Da byggedes skolen i Åbo på nuværende Åbovej 23.

Senere hen i århundredet måtte man med et stigende børnetal søge nye løsninger, og det blev til skoler i Ormslev By (nuværende Ormslevvej 468, en nyere lærerbolig er bevaret) og ude på marken, hvor vejene fra Åbo, Edslev og Ormslev mødes (nuværende Gammelsøvej 80). Samtidig med ibrugtagningen af den nye Hasselager Skole i 1953 blev Åbo Skole med forældrenes tilslutning nedlagt, mens skolen i Ormslev i første omgang kunne nøjes med at afgive de fire ældste årgange til Hasselager. Allerede året efter – i 1954 – fulgte de tre yngste årgange, og dermed sluttede skolehistorien for Ormslevs vedkommende.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Ejnar Aaes: Ormslev-Kolts skolehistorie. I: Østjysk Hjemstavn, 49. årgang. 1984 Bestil materiale