Kolt Skole

Fra AarhusWiki

Efterretninger vil vide, at der var skole i Kolt fra 1720'erne. Biskop Peder Hygoms visitatsbog har for 16. november 1743 et notat, hvoraf det fremgår, at degnen informerer i hovedsognet, d.v.s. Ormslev, mens en skoleholder tager sig af børnene i annexsognet Kolt. Knap et halvt århundrede senere skriver sognepræst Müller i en indberetning: ”Skolehuset i Koldt liggende ved Kirken og ongefær i Midten af begge sognerne, Koldt og Ormslev, det bestaar af 9 Fag og senere Skolestuen er 3.de Fag og deri kan beqvemmelig rummes 70 Børn.”

Når udviklingen på skoleområdet i Ormslev-Kolt Kommune i lange tider herefter gik uden om Kolt, havde det at gøre med de nye skoledistrikter, der var en følge af skoleloven af 1814. Det var i Åbo, Kattrup, Stavtrup, Ormslev og Hasselager, der var eller havde været skoler. I Kolt var der ingen, før en helt ny med knap et par hundrede elever blev indviet i 1982. Ganske vist havde man i Kolt formået at holde situationen flydende helt indtil 1854. Først på dette tidspunkt opgav man ævred, skolen i Kolt blev nedlagt, og den nye i Kattrup taget i brug.

Som skolerådmand havde Thorkild Simonsen (1926-2022) allerede i marts 1975 i forbindelse med skoleinspektørskiftet på den nærtliggende Hasselager Skole udtalt, at især udbygningen af Kolt Haveby mellem hovedvej A 10 og landsbyen Kolt formentlig ville kunne begrunde opførelse af en ny skole i Hasselager-området. Beslutningen om at bygge Kolt Skole blev taget et par år senere, og efter endnu et års tid påbegyndtes byggeriet, som resulterede i en skole opført af røde, brændte sten og bestående af to klyngehuse med forbindelsesbygning og en fritliggende idrætssal. Arkitekter var Poul Reintoft og Kjær & Richter. I første omgang var der tale om en 2-sporet skole til og med 5. klasse. Ønsket om tre spor og et samlet 11-årigt forløb har ofte været fremme, men endnu i skoleåret 2000/01 udgør Kolt Skole med sine 247 elever foruden de 82 børn i skolefritidsordningen en skole uden overbygning. Efter femte går eleverne til Hasselager. Et igangværende byggeri betyder, at Kolt Skole får et nyt kombibibliotek samt nogle lokaler beregnet for særlige fag og fællesaktiviteter.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Ejnar Aaes: Ormslev-Kolts skolehistorie. I Østjysk Hjemstavn, 49. Årgang. 1984. Bestil materiale