Højvangskolen

Fra AarhusWiki

Skoleloven af 1814 foranledigede, at det mange steder, bl.a. i Ormslev-Kolt, besluttedes at omlægge skoledistrikterne. I første omgang var det meningen, at børnene fra Stavtrup skulle gå i en ny skole i Lemming, men Danske Kancelli var i modsætning til gejstligheden i Ning Herred af den opfattelse, at skolen ikke skulle placeres i Lemming, men af hensyn til børnene ”i skoven” i Stavtrup. Sådan blev det.

I de første år var skolen i Stavtrup henvist til at indgå mere eller mindre passende lejemål, men i 1823 blev skolehuset rejst inde i byen på den for længst aftalte plads. Bygningen opførtes – med komtesse Wedel-Jarlsbergs nye stuehus på nuværende Jarlsminde som forbillede – af bindingsværk og ler, og her undervistes der så indtil 1869, da skolen blev flyttet ud på marken vest for byen. I 1931 gik turen tilbage til byen igen, og skolen på nuværende Højvangsvej 1 A var i funktion, indtil den nye Højvangskole på Klokkeskovvej blev taget i brug efter sommerferien 1968. Fra 1953, da den nye skole i Hasselager blev taget i brug, havde Stavtrup Skole status som forskole for elever tilhørende de tre første årgange fordelt på to klasser. I Stavtrup havde man ønsket de 10-14-årige elever overført til Viby i en varig ordning, men her vægrede skolemyndighederne sig med henvisning til overbelægning, og løsningen blev herefter, at eleverne i Stavtrup efter tredje skoleår gik til – eller rettere: kørtes til Hasselager i skolebus.

Højvangskolen, som var tegnet af arkitekterne Knud Blach Petersen og Mogens Harbo, blev officielt indviet 16. august 1968, og i starten havde skolen kun fem årgangsopdelte klasser. Det blev i løbet af godt og vel en halv snes år til en fuldt udbygget skole med klassetrin i to spor fra børnehaveklasse til 10, hvilket var ensbetydende med, at den ene udvidelse af de fysiske rammer nødvendigvis hurtigt måtte følges af den næste. Denne gang var det arkitekterne Sahl og Thomsen, som var inde i billedet, og elevtallet udviklede sig i årenes løb således: 1968/170, 1970/243, 1980/500, 1989/425, 1993/470, 2000/633 med 193 tilmeldt skolefritidsordningen.

Højvangskolen udvides i skoleåret 2000/01 med et 800 kvadratmeter stort A-hus, som foruden to klasseværelser skal rumme ikke mindre end 13 fælleslokaler bygget op omkring et større fællesareal.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Ejnar Aaes: Ormslev-Kolts skolehistorie. I: Østjysk Hjemstavn, 49. Årgang. 1984. Bestil materiale