Østbanegården

Fra AarhusWiki
Østbanegården og dens ansatte.
Ukendt fotograf, 1895, Den Gamle Bys billedsamling.
Indlæser kort...

Østbanegården blev opført i 1877 som hovedbanegård for Aarhus-Ryomgård-banen. Der havde gennem mange år været snak om at lave en banestrækning til Ryomgård, så det var afslutningen på en lang debat da stationen åbnede i 1877.

Banen var en privatbane lige som de fleste andre jernbaner på den tid og var derfor finansieret af privatpersoner. Østbanegården var placeret lige uden for byen i nærheden af virksomheder, hvis varer banen kunne transportere. Området omkring den nye østbanegård blev først bebygget i 1890’erne.

Bygningen

Østbanegården blev tegnet af N.P.C. Holsøe, som havde tegnet en lang række jernbanerelaterede bygninger. Han tegnede blandt andet også Faaborg Station i 1882, hvis tegninger stort set er identiske med Østbanegården, som blev opført fra 1876-1877. I 1904 blev stueetagen udvidet med en større ventesal.

Driften af jernbanen

Jernbanedriften Aarhus-Ryomgård var drevet af privatpersoner, da det var en privatejet jernbane. Det var dog ikke nogen succes for de private investorer. Jernbanen gav underskud, og allerede i 1881 blev selskabet overtaget af ”De Jysk-Fynske Statsbaner.” Den nye ejer udvidede banenettet, i 1898 blev der anlagt linje fra Trustrup til Ebeltoft, og senere kom også Djurslandsbanen og Gjerrild-Grenå-banen til. Alle disse baner transporterede varer fra Aarhus Havn.

Lirekassemand på perronen med kiosken i baggrunden. Fotograf: Ib Rahbek-Clausen, 1955, Århus Stiftstidendes billedsamling, Erhvervsarkivet leveret af Aarhus Stadsarkiv.

Der blev også transporteret passagerer med banen. De kom ofte med tog til Aarhus Hovedbanegård og måtte derefter enten gå eller tage en hestevogn til Østbanegården, hvor de kunne komme videre.

Da statsbanerne overtog banen i 1881 kom der fast hestevognsdrift mellem Hovedbanegården og Østbanegården. Det var først i 1894, at der kom togforbindelse mellem Hovedbanegården og Østbanegården. Det var dog stadig Østbanegården, der var hovedstationen for Ryombanen. Det var her, at toget blev lastet og pakket.

Banen transporterede også aarhusianerne, når de skulle på tur i Riis Skov. Toget havde holdeplads i området, hvor Den Permanente ligger i dag. Herfra kunne aarhusianerne tage på tur til Ferdinandspladsen og Salonen. Den del af togstrækningen gik under navnet ”Skovtoget” og blev nedlagt i 1898. Der var også mange, der tog toget ud til Vejlby fed, hvor Aarhus Bicycle Club havde en cykelbane. Aarhus Bicycle Club kunne i 1894 indvie stien langs jernbanesporet til Risskov. De første år var det kun medlemmer, der kunne køre gratis, alle andre skulle betale ved en kontrolpost, når de kørte ind på stien.

Bygningens funktioner

Bygningen havde mange funktioner. Den skulle fungere som ventesal, billetsalg, kiosk, og stationsforstanderen boede i den øverste etage. Der var også et pakhus og en remise til at opbevare togene i, når de ikke kørte. Remisen gik ud af brug, da banen blev integreret med Aarhus Hovedbanegård og brændte senere ned. Også pakhuset gik ud af brug med tiden. De øvrige funktioner forsvandt også langsomt fra bygningen. Billetsalget og kiosken lukkede.

I perioden ca. 1914-1970 husede bygningen også Østbanegårdens Restauration. I 1914 hed restauratøren Th. Andersen, og i årene 1923-1926 blev stedet drevet af frk. Kirstine Dahl, som herefter blev afløst af frk. Minna Jensen.

Bygningen uden banegården

I 1971 var der overvejelser om at oprette en nærbane omkring Aarhus. Man håbede fra Aarhus Kommunes side, at det kunne lette lidt af presset på Grenåvej. Det krævede nogle moderniseringer og opdateringer, som stod færdige i 1979. Det betød, at Østbanegårdens funktion som banegård forsvandt, og bygningen gik ud af brug. Bygningen stod tom, og i perioder var den besat af BZ’ere. I 1982 var der en mindre brand i tagkonstruktionen.

Østbanegården.
Fotograf: Thomas Pedersen, 1986, Den Gamle Bys billedsamling.

I begyndelsen af 1980’erne stod bygningen foran nedrivning. Den var efterhånden forfaldet, og man ønskede at udvide Kystvejen foran bygningen med flere spor. Det førte til, at en gruppe byrådsmedlemmer begyndte at undersøge bygningens historie for at modarbejde nedrivningen. Resultatet blev oprettelsen af ”Den Selvejende Institution Østbanegården” i 1984. Dens formål var at bevare og drive bygningen. Institutionen blev ledet af et repræsentantskab bestående af rådmænd og byrådsmedlemmer på tværs af partigrænserne. Der indgik også flere fremtrædende fagfolk indenfor arkitektur- og museumsverdenen.

Efter flere møder med trafikministeren fik institutionen lov til at drive bygningen med Aarhus Kommune som lejer. Bygningen blev sat i stand for to millioner kroner. Institutionen fik lov til at fremleje bygningen indtil 2020. Det var nødvendigt at søge en række fonde om tilskud til renovering af bygningen og til de projekter, som man ønskede at bruge bygningen til. I 1988 var renoveringen færdig, og indretningsarkitektfirmaet Indretning på Østbanen flyttede ind i bygningen. Firmaet fusionerede i 2000 med møbelhuset Paustian, som befandt sig i bygningen indtil 2019. Efter blot tre uger på markedet flyttede den Aarhus-baserede teknologivirksomhed og nye bank Lunar ind i den gamle banegård.

Østbanegården på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Østbanegården

Litteratur og kilder