Marselisborg Slot

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Marselisborg Slot ligger på Kongevejen 100 i Århus, i den nordlige del af Marselisborgskovene ved Mindeparken.

Marselisborg Slot under opførelse i 1901
Marselisborg Slot i 1905

Indsamling og opførelse af Marselisborg Slot

Marselisborg Slot er givet som en folkegave til det senere kongepar, kong Christian 10 og dronning Alexandrine ved deres bryllup i 1898. Der blev samlet ind blandt private og firmaer. Indsamlingen til gaven begyndte i 1897. I 1898 stillede Aarhus Kommune 10 tønder land af Marselisborg Gods til rådighed til byggeriet. Den omkringliggende jord havde tidligere tilhørt Marselisslægten og senere Hans Peter Ingerslev, som solgte det til kommunen. Marselisborg Slot er tegnet af kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann, med input af Christian den 10. Det blev bygget mellem 1899 og 1902.

Slottet blev givet til kronprinsparret fuldt møbleret med møbler fra Magasin du Nord i København.

Indretningen var også skitseret af Hack Kampmann med detaljerede forslag til farvevalg af vægge, gardiner og møbelbetræk. Det var dog et samarbejde mellem flere forskellige parter, der bestemte den endelige indretning. I de forskellige værelser findes byvåben fra flere jyske byer. Byerne havde fået tildelt et rum, hvor deres byvåben skulle findes, og de skulle hjælpe med indretningen.

Ejere af Marselisborg Slot

Marselisborg Slot stod færdigt i 1902 og blev foræret til prinseparret. Prins Christian (senere kong Christian 10) og Alexandrine brugte slottet meget. I 1912 blev slottet gjort til residensslot nr. 2 efter parrets slot i København. Marselisborg Slot blev givet på de vilkår, at det kun kan tilhøre den til enhver tid 'regerende konge'. Det er derfor kun regenter, der kan eje Marselisborg Slot. Da dronning Alexandrine døde i 1952, overtog kong Frederik 9. slottet. I 1967 gav Frederik 9. brugsretten til slottet til sin datter, den senere dronning Margrethe, som fik det moderniseret. Dronning Margrethe arvede slottet efter sin far, og bruger det ofte, blandt andet i sommerperioden, omkring jul og ved andre lejligheder.

Parkanlæg

Slotsparken - som Kongehuset i dag kalder Marselisborg Slotshave - blev anlagt af havearkitekten Lorents Christian Diederichsen i samarbejde med prinsesse Alexandrine. Den har dog gennemgået store forandringer siden anlæggelsen.

Kort tid efter at have fået slottet overdraget foreslog Christian 10, at de 30 tønder land foran slottet mod bugten ikke skulle bebygges for at bibeholde havudsigten fra slottet. I 1902 godkendte Aarhus Byråd forslaget og forpagtede jorden for 10 år. Det er denne grund, der senere blev til Mindeparken.

Christian 10. købte også jord til at udvide slotparken og haveområdet bagved. Mellem 1913-1917 købte han 23 tønder land.

I 1974 blev slotsparken åbnet for offentligheden, når slottet ikke er i brug. I samme forbindelse overtog Aarhus Kommune vedligeholdelsen af parken.

Slotsparken er gennem tiden blev udvidet mange gange. Parken inkluderer en rosenhave og urtehave samt en række skulpturer.

I parkens sydlige ende i rosenhaven findes Tårnspiret, som Kongehuset kalder 'Villa Margarinely'. Det stammer fra Otto Mønsteds Margarinefabrik i København, der blev nedrevet i 1981.

Kilde