Kirkeskoven

Fra AarhusWiki
Kort over Kirkeskoven 1974. Det markerede område er det der i dag kaldes Kirkeskoven

Kirkeskoven er en del af Marselisborgskovene og omfattede oprindeligt et område mellem Carl Nielsens Vej (tidligere Holmevej) og Oddervej med Mindeparken og Marselisborg slotspark. I dag er det kun området mellem Oddervej og Skovridervej der kaldes Kirkeskoven.

Navnet har skoven fået da den oprindeligt hørte til Viby Kirke under Viby sogn. I 1631 fik præsten Jens Lauridsen Mariager fæstebrev på skoven. Gennem årene kom der stridigheder om ejerskabet til skoven, der i en periode blandt andet hørte under ejeren af Marselisborg gods.

I Kirkeskoven ligger Haveforeningen Skovlunden. I skoven er der i Råhøj Krat tre gravhøje. I en grusgrav er der tidligere fundet skeletrester og potteskår fra romersk jernalder.

Den del af skoven, hvori Forstbotanisk Have ligger, hed oprindeligt Jægerskoven.

Søværnets Kommando og hundeskov

Forsvarets Ejendomstjeneste lejede i 1949 et to hektar stort areal i den del af skoven, der grænser op til Oddervej. Her havde Søværnets Operative Kommando (SOK) i flere år til huse med store bunkeranlæg og sendemaster, indtil de flyttede ud i 2016. Dette skovområde har Aarhus Kommune fra 2018 åbnet som offentlig tilgængelig hundeskov, men bunkeranlæggene er afspærret.

Kilder og litteratur

  • Bernhardt Jensen og Peder Jensen: Marselisborgskovene. Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg. 1974
  • Jens Clausen et al.: Aarhus gennem Tiderne. Bind 1. 1939.