Forstbotanisk Have

Fra AarhusWiki
Tempeltræet i Forsthaven


Forstbotanisk Have, også kaldet Forsthaven, ligger umiddelbart syd for Marselisborg Slotspark. Den blev anlagt i 1923 af skovrider Niels Johan Bang i et indtil da ufremkommeligt sumpområde på en del af Skovridergården Louisenlunds tjenestejord.

Ved tørveskæring blev en af moserne omdannet til en dam for svømmefugle. Haven er på 7,5 hektar og rummer 1.400 forskellige træarter og buske fra alverdens lande, deriblandt en enestående samling af rododendron.

Da Forsthaven blev anlagt, var en del af hensigten at haven skulle gavne studiet af udenlandske træarter. Samtidig skulle Forsthaven også være til gavn og glæde for offentligheden til rekreativ brug.

Søen i Forstbotanisk Have. Foto 2005

Forsthavens vækster

I Forsthaven kan blandt meget andet se:

 • Mange rododendroner
 • Flere forskellige ege-arter
 • Ædelgran på op mod 32 meter
 • 31 meter højt mammuttræ fra Californien
 • Tempeltræ (Ginkgo biloba) fra Asien
 • Kejsertræ fra Kina
 • 160-180 år gamle bøgetræer
 • Duetræ
 • Grotte med stenpartier fra 1923
 • Tulipantræ

I 2005 og 2015 væltede en del træer på grund af vinterstorme, men også mange alderssvækkede træer er med årene blevet fældet.

Sunyatas mindesten

Ved havens lille dam står en sten med inskriptionen "Stilhed er det virkeliges sprog". Den er rejst i 2005 til minde den danske mystiker og vismand "Sunyata", der blev født Alfred Julius Emanuel Sørensen i 1890 i Kolt ved Hasselager og døde i 1984 i Californien. I flere år rejste han rundt som gartner i Frankrig, Italien og England. I 1930'erne tog han til Indien og arbejdede bl.a. som gartner hos Nehrus søster. I Indien blev han inspireret af den indiske guru Ramana Maharishi. Efter 40 år i Indien rejste han til USA, vor han døde.[1]

Indlæser kort...

Naboerne

I Forsthaven ligger et lille stråtækt hus, der tidligere var skovløberbolig. Haven grænser op til Marselisborg slotspark.

Som naboer er den tidligere, nu privatejede, skovridergård Louisenlund, og børneinstitutionen 'Skovslottet', der tidligere var skovarbejdernes værksted. For enden af Forsthaven ligger Marselisborg slots gardergård, hvor garden opholder sig, når dronningen bor på slottet.


Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er skrevet af Anders Thornvig Sørensen og overført fra Århus Leksikon
 • Bernhardt Jensen og Peder Jensen, Marselisborg Skovene – Historie og begivenheder gennem århundreder, Århus 1974.
 • Århus Kommune. Folderen På tur i Forstbotanisk have. 2005 - Kan hentes som pdf her (link juli 2018).

Noter