Mads Christian Knudsgaard (1861-1952)

Fra AarhusWiki

Mads Christian Knudsgaard var skovfoged i Aarhus.

Født 7. april 1861, død 27. april 1952 i Aarhus.

Kom til Aarhus i 1888 efter at have arbejdet nogle år i kalkgruberne i Mønsted. I Aarhus arbejdede Knudsgaard som som gartner for skolebestyrer Olaf GudmeMarselisborg Kostskole, hvor han om vinteren havde Dronning Alexandrines palmer i pleje. Han var desuden tilknyttet Marselisborg Slot, hvor han blandt andet slog græs med le.

Om vinteren arbejdede Knudsgaard med skovarbejde, hvor han lærte skovrider Pries at kende. Pries ansatte ham som fast skovarbejder, og i 1904 blev han forfremmet til skovfoged og fik Humlehavehuset i Friheden som bolig. Her måtte Knudsgaard blandt andet holde styr på ulovlig skovhugst og krybskytteri, der især var udbredt under 1. verdenskrig. Senere arbejdede han under skovrider Bang.

Knudsgaard har sat et stort præg på det bynære skovområde og var med til at anlægge og plante store dele af skovområdet mellem Aarhus Idrætspark og Marselisborg Slot og ved Varna og Thors Mølle. Derudover var Knudsgaard med til at anlægge Forstbotanisk Have.

Knudsgaard stoppede som skovfoged i 1928, hvor han af Aarhus Byråd blev bevilget en pension på 1.920 kr. årligt. I 1940 fik han en hjerneblødning, og han tilbragte sine sidste år ved datteren og svigersønnen, sporvognsbestyrer Borrits på Rungstedvej 13.

M.C. Knudsgaard blev begravet på Vestre Kirkegård.