Vestre Kirkegård

Fra AarhusWiki
Vestre Kirkegård i 1961

Vestre Kirkegård er en af Aarhus to kommunale kirkegårde. Nordre Kirkegård er den anden. Kirkegården ligger på Viborgvej 47A i Aarhus V og tilhører Aarhus Stift.

Vestre Kirkegård blev indviet i 1927. Aarhus havde sløjfet Søndre Kirkegård i 1926, hvilket førte til at der manglede plads til begravelser. Nordre Kirkegård kunne ikke rumme alle byens begravelser, og det var derfor nødvendigt at oprette endnu en kirkegård. Diskussionen omkring oprettelsen af en ny kirkegård var allerede begyndt i 1921. Debatten blev både ført i dagbladene og i Aarhus Byråd og førte i 1927 til oprettelsen af Vestre Kirkegård.

Vestre Kirkegård er vokset med tiden. Da den først blev oprettet, var arealet på 5 hektar. I dag, efter flere udvidelser, dækker kirkegården 16,9 hektar.

Vestre Kirkegårds kapeller

Store Kapel på Vestre Kirkegård i 1927

Vestre Kirkegård har to kapeller. Store Kapel og Lille Kapel. De to kapeller bliver brugt til begravelser og bisættelser da kirkegården ikke ligger lige op af en kirke.

Store Kapel

Store Kapel blev indviet i 1927 på samme tid med kirkegården. Kapellet blev tegnet af stadsarkitekten Frederik Marius Rasmussen Draiby. I kapellet kan der sidde 252 personer.

I kapellets apsis blev udført et stort kalkmaleri med Kristus udført af billedhugger Elias Rasmussen Ølsgaard (1873-1964). I 1946 blev apsis muret til og Agnete Warming udførte et nyt kalkmaleri

Samtidigt udførte maler Harald Borre et kalkmaleri med titlen "Dødens Engel" i kapellets modtagelsesrum. Borre står også bag det stadigt eksisterende kalkmaleri i kapellet på Nordre Kirkegård.

I 2001 blev store kapel renoveret og apsis genåbnet. Ved nedbrydning af muren fra 1946 kom det oprindelige kalkmaleri til syne – og blev nu malet over. I dag er der således ikke bevaret nogen af kalkmalerierne i store kapel.

Lille Kapel

Lille Kapel blev opført i 1969. Kapellet blev tegnet af arkitekt Henning Larsen. Kapellet har 50 siddepladser og er derfor noget mindre end Store Kapel. Til gengæld har kapellet andre funktioner end Store Kapel, da det også rummer et krematorium.

Vestre Kirkegård og 2. Verdenskrig

Mindelunden for KZ-fanger på Vestre Kirkegård i 1955

2. Verdenskrig efterladte sig sit præg på Vestre Kirkegård. Kirkegården rummer 17 fredede grave fra frihedskæmpere der enten døde i Danmark eller Tyskland. Der findes også et monument rejst af Aarhus Kommune for 15 aarhusianere der døde i koncentrationslejre og derfor er begravet i Tyskland. På kirkegården finder man også et monument og gravsted for de 13 omkomne ved 4. juli katastrofen. Katastofen skete da et tysk ammunitionsskib eksploderede i Aarhus Havn. Ud over de danske begravelser rummer kirkegården også grav- og mindesten for briter, tyskere og russere. 299 tyske soldater, 11 britiske soldater og 2 russiske krigsfanger er begravet på kirkegården. Derudover rummer kirkegården også gravområde for 619 tyske flygtninge der døde i Aarhus i 1945.

Personer begravede på Vestre Kirkegård

Flyttede fra Søndre Kirkegård

Henvisninger

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.159884 longitude=10.178685> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.178685, 56.159884] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>