Friheden

Fra AarhusWiki

Navnet anvendes fra 1880'erne og frem til 1924 for den nordligste af Marselisborgskovene, beliggende langs vejen Skovbrynet i dag. Denne skov var siden 1300-tallet blevet kaldet Havreballe Skov. En overgang i 1700 og 1800-tallet anvendes navnet Ladegårdsskoven. Herskabet på Marselisborg Gods, som ejede skoven, gav i slutningen af 1800-tallet adgang til denne i sommerhalvåret. Når man om søndagen tog fra den trange købstad ud til skoven var det friheden man befandt sig i. Heraf muligvis navnet. Da tjener Hans Rising i 1904 opførte en pavillon på et åbent areal i skoven kaldte han denne Friheden. Fra 1924 anvendes atter navnet Havreballe Skov for selve skovområdet efter beslutning i Byrådet.

I dag er området hjemsted for Tivoli Friheden.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon