Friheden

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Navnet Friheden anvendets fra 1880'erne og frem til 1924 for den nordligste af Marselisborgskovene, beliggende langs vejen Skovbrynet i dag. Denne skov var siden 1300-tallet blevet kaldet Havreballe Skov. En overgang i 1700- og 1800-tallet anvendtes navnet Ladegårdsskoven.

Herskabet på Marselisborg Gods, som ejede skoven, gav i slutningen af 1800-tallet adgang til denne i sommerhalvåret. Når man om søndagen tog fra den trange købstad ud til skoven, var det 'friheden', man befandt sig i. Heraf muligvis navnet.

Da tjener Hans Peter Danielsen Rising (1872-1959) i 1904 opførte en pavillon (restaurant Friheden) på et åbent areal i skoven, kaldte han denne Friheden. Fra 1924 anvendes atter navnet Havreballe Skov for selve skovområdet efter beslutning i Byrådet.

I dag er området hjemsted for Tivoli Friheden.


Artikler der omhandler Friheden

Friheden i AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Find arkivalier omhandlende Friheden i AarhusArkivet

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon