Marselisborg Gymnasium

Fra AarhusWiki
Marselisborg Gymnasium. Skolebygning som den så ud fra 1904 - 1905.


Det var en cand.theol. fra Birkerød Kostskole, Olaf Gudme hed han, der i 1898 slog dørene op for en helt ny og anderledes skole i Århus og bød sine fem elever indenfor. "Marselisborg Kostskole og lærde Skole" skulle, i hvert fald til en begyndelse, friste en formentlig usikker tilværelse i hovedgården til godset Marselisborg, som Århus Kommune kort forinden havde købt af godsejer H.P. Ingerslev.

I lejede lokaler og under beskedne forhold lykkedes det hurtigt Gudme at tilvejebringe en sådan opmærksomhed omkring skolen, at han ikke kunne være i tvivl om berettigelsen af nye og vidtgående initiativer. Skolens "gamle" bygning blev opført i 1899. Fire år senere erhvervedes hele hovedgården og dens omgivende have. I 1904 stod første del af arkitekt Frimodt Clausens nye, store skole klar til brug, og samme år tildeltes Gudme dimissionsret til studentereksamen. De første fem "rigtige" studenter fra Marselisborg sprang ud få måneder senere. Som det skulle vise sig, dimitteredes der, trods betydelige problemer undervejs, i tidens løb rigtig mange realister, studenter og HF`ere fra "skolen i skoven", der uden kostafdeling fra 1908 og som kommunal skole fra 1916 blev et meget attraktivt og stærkt benyttet alternativ til den gamle katedralskole og - senere - til byens øvrige gymnasieskoler. I tidens løb byggedes der til, skolen blev større. Modsat gik det med haven, som blev mindre, fordi den ved frasalg kunne bidrage til en nødvendig medfinansiering, da krisen for alvor kradsede før og efter kommuneovertagelsen 1916.

Fra 1973 ejes Marselisborg Gymnasium af Århus Amt.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Lauge Jørgensen og I. Alstrup: Marselisborg Gymnasium 1898-1948 (1948) Bestil materiale
  • Marselisborg Gymnasium 1898-1998 (1998) Bestil materiale

Fotos