Andreas Nikolai Brorson Fich (1894-1984)

Fra AarhusWiki
Adreas Nikolai Brorson Fich

Rektor Andreas Nikolai Brorson Fich, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1958 - 31. marts 1962 for Det Konservative Folkeparti. Ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen.


Født 5. maj 1894 i Eveldrup, Simested sogn, Viborg amt, død 22. januar 1984. Forældre: sognepræst, senere provst Johannes Frederik Fich og hustru Birgitte Margrethe Glahn. Gift 4. febuar 1921 i Frederiksberg med Ebba Catharina Malmros Nicolaysen, født 23. september 1896 i Frederiksberg, datter af læge Hans Georg Christian Nicolaysen og hustru Augusta Mathilda Malmros.

Karriere

Brorson Fich tog realeksamen fra Løgstør Realskole 1909 og studentereksamen fra Frederiksborg Statsskole 1912. I 1919 blev han cand.mag. i dansk, tysk og engelsk, 1920 adjunkt ved Aalborg Katedralskole og 1934 lektor sammesteds. I 1939 ansattes han som rektor ved Marselisborg Gymnasium, hvorfra han tog sin afsked 1964. Siden virkede han som undervisningsassistent ved Aarhus Universitet.

Fichs andre projekter

Fich har leveret kommenterede udgaver af Holberg, Oehlenschläger, Poul Martin Møller og Henrik Ibsen, skrevet afhandlinger og anmeldelser i tidsskrifter og dagblade samt deltaget i offentlige diskussioner om opdragelses- og undervisningsspørgsmål.

Herudover var Fich medlem af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1927-34 og 1937-39, for Dansklærerforeningen 1949-61 og for Det Danske Spejderkorps 1950-62, samt bestyrer af Marselisborg Gymnasiums studielegat. 

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Ungdomsnævnets fritidsudvalget 1957-59
 • Ungdomsnævnet 1957-59
 • Skolenævnene for Samsøgades og Sct. Annagades Skole   1957-59
 • Børneværnsudvalget 1958-59
 • Biblioteksbestyrelsen 1958-59
 • Udvalget for kulturelle anliggender 1958-62.
 • Droscheudvalget 1959
 • Udvalget vedrørende »de store årgange« i Stor-Århus 1959
 • Repræsentantskabet for Aarhus Teater 1959
 • Århus amts skoleråd 1959-62
 • Århus byhistoriske udvalg 1958-62
 • Universitetsbestyrelsen 1959-62 

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale