Droscheudvalget

Fra AarhusWiki

Droscheudvalget blev etableret den 31. marts 1952 af Aarhus Byråd.

Udvalget fik til at opgave at behandle alle sager vedrørende hyrekørsel, der af magistrat eller byråd sendtes til erklæring, herunder oprettelse af holdepladser, tildeling af hyreret, kørselstakter, vognenes indretning og chaufførenes uniformering, reglement for droschekørsel med videre.

Udvalget skulle ligeledes undersøge og sagsbehandle klager vedrørende autoriserede droscher og endvidere på eget initiativ fremsende indstilling om droschespørgsmål til både byråd og politimester.

Kilder og litteratur

  • Århus Kommunalhåndbog 1966