Vagn Dybdahl (1922-2001)

Fra AarhusWiki

Vagn Viktor Høgenhof Dybdahl var en dansk historiker, overarkivar og rigsarkivar.

Født 1. februar 1922 i Struer, død 27. februar 2001 i København.

Søn af gårdejer, senere lokomotivfører Laurits Henrik Dybdahl (1893-1961) og Petra Rasmine Tomassen (1898-1979).

Gift med Annegrete Østerborg (1922-1990).

Vagn Dybdahl blev i 1940 student fra Marselisborg Gymnasium, og i 1945 blev han mag.art i historie fra Aarhus Universitet. Allerede i sin studietid på Aarhus Universitet blev han knyttet til den såkaldte "Komiteen for oprettelse af et erhvervsarkiv".

Fra 1948 blev han arkivar og leder af Erhvervsarkivet i Aarhus, og fra 1963 blev han overarkivar.

Dybdahl var desuden tilknyttet Aarhus Universitet som undervisningsassistent fra 1950 og fra 1960 som lektor i økonomisk historie. I 1969 blev han dr.phil, og i januar 1979 overtog han embedet som rigsarkivar for Rigsarkivet samt de statslige arkiver. Denne stilling bestred han frem til 1992.

Vagn Dybdahl var desuden:

 • Medlem i Århus byhistoriske Udvalg.
 • I bestyrelsen for Dansk Magisterforenings sektion for arkiver, Statens humanistiske forskningsråd.
 • Formand for Foreningen af statsansatte arkivarer.
 • Medarbejder ved Flensborg bys historie.
 • Medredaktør på Jyske Samlinger.
 • Formand for Dansk Historisk Fællesforening og Dansk Arkivselskab fra 1990 til 1993.

Vagn Dybdahl modtog i 1961 Rigsarkivar Axel Linvalds hæderspris.

Forfatterskab

Dybdahl udfoldede et omfattende forfatterskab, heriblandt en række bøger og artikler om Aarhus bys historie; blandt disse kan nævnes:

 • Seksten Århusrids tilegnet Svend Unmack Larsen (1953)
 • Sagførere i Århus (1956)
 • Barn i Århus (1956-57)
 • Århus Promenade 1909-59 (1958)
 • Århus Købmænds Hjælpekasse (1961)
 • M.P. Bruuns dagbog (1961)
 • Købmænd i Århus (1962)
 • Sundhed og sygdom, mens Århus blev stor (1963)
 • Ung i Århus (1964-65)
 • Århus Handelsstandsforenings handelsskole 1865-1965 (1965)
 • Borgere i Byens råd, Medlemmer af Århus bys Borgerrepræsentation og byråd 1838-1968 (1968)
 • Det lokalhistoriske arbejde i byerne - erfaringer fra Århus Byhistoriske Udvalgs virksomhed (1968)
 • Århus - dengang og nu (1971-72)
 • Mange kommer til Århus (1972)
 • Trafik i Århus (1976)
 • Hus og hjem i Århus (1977)

Litteratur og kilder

 • Dansk Bibliografisk Leksikon
 • Kraks Blå Bog 1992
 • gravsted.dk (link sept. 2018)
 • Nekrolog Jyllands-Posten

Kunstnere, forfattere & skuespillere