Århus byhistoriske Udvalg

Fra AarhusWiki
Aarhus byhistoriske udvalg segl.jpg

Århus byhistoriske Udvalg blev oprettet i 1956 for at kunne imødekomme interessen for og arbejdet med byens historie på lokalt plan.

Til varetagelse af driften udgaves blandt andet en række barndomserindringer fra Aarhus.

Udvalgets formål havde: "til opgave at fremme kendskabet til Århus bys og den nærmeste omegns historie ved forskningsarbejder, publikationer, udstillinger og andre midler, som måtte findes tjenlige".

Udvalget blev organiseret som en arbejdskreds af særligt interesserede, der fik karakter af et kommunalt udvalg.

Udvalget har gennem årene udgivet et stort antal lokalhistoriske bøger. Blandt de mange forfattere, som udvalget har benyttet, har været borgmester Bernhardt Jensen, stadsbibliotekar Emanuel Jensen Sejr (1891-1980), stadsbibliotekar Aage Bredsted og rigsarkivar Vagn Dybdahl (1922-2001).

I 2001 etablerede man Aarhus Byhistoriske Fond som en fortsættelse Århus byhistoriske Udvalg. Fondens formål er at formidle byens historie i bredeste forstand.

Kilder

  • Vagn Dybdahl: Det lokalhistoriske arbejde i byerne - erfaringer fra Århus Byhistoriske Udvalgs virksomhed. Århus byhistoriske Udvalg, 1968