Aarhus Byhistoriske Fond

Fra AarhusWiki

Aarhus Byhistoriske Fond blev etableret i 2001 og er en fortsættelse af det tidligere Århus byhistoriske Udvalg, der blev oprettet i 1956. Fondens formål er at formidle byens historie, som blandt andet sker gennem udgivelser af publikationer.

Fonden flyttede i 2002 fra Erhvervsarkivets tidligere lokaler på Vester Allé 12 til det daværende Aarhus Bymuseum. I 2011 fusionerede Den Gamle By med Bymuseet, som Aarhus Bymuseum nu hed, og fik lokaler i Den Gamle By.

Aarhus Byhistoriske Fond flyttede derfor med, og administreres i dag på skift af Aarhus Stadsarkiv og Den Gamle By. Bestyrelsens fire medlemmer er fra Den Gamle By, Moesgård Museum, Aarhus Stadsarkiv og Foreningen Lokalarkiver i Aarhus.

Kilder og litteratur