Moesgaard Museum

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Moesgård Museum)
Indlæser kort...
Aarhus Museum og den forhistoriske afdeling på museet.
Overtandlæge Mørch og leder af etnografiskafdeling Ferdinand med en irakisk fiskerbåd foran Moesgård i 1965.

Moesgaard Museum er et specialmuseum for arkæologi og etnografi beliggende på Moesgård Allé 15 i Højbjerg. Museet samarbejder med Aarhus Universitet. Hovedparten af de arkæologiske samlinger er danske, men rummer også skiftende særudstillinger fra hele verden.

Moesgaard Museum blev tidligere kaldt "Forhistorisk Museum" og begyndte som en del af Det historisk-antikvariske Selskab som senere blev til Aarhus Museum.

Oldsager og forhistoriske genstande var allerede fra stiftelsen af Det historisk-antikvariske Selskab en vigtig del af selskabets genstande. Det var også altid oldtidsgenstande de efterlyste i avisen.

I 1863 stod følgende i Århus Stiftstidende: ”Kjøb af Oldsager. Da vi har bragt i Erfaring. at der er Adskillige, som antage, at vi ikke ere til bøielige til paa det historisk-antikvariske Selskabs Vegne at kjøbe de Oldsager, som maatte blive os tilbudte, og som vi have Brug for i vor Samling, undlade vi ikke at meddele, at dette langt fra er Tilfældet. Hver Gang man har tilbudt os Oldsager, som kunde være ønskelige for vor Samling, og for hvilke man ikke har forlangt en urimelig Priis, havde vi kjøbt dem, og Samlingen er paa denne Maade i Besiddelse af adskillige gode Stykker. Vi udsende derfor en Anmodning til Alle, som have Lyst til at Sælge Oldsager, om at henvende sig til vort Selskab...... og vi ere overbevisede om, at Landboerne ville staae sig bedre herved end ved at sælge deres Oldsager til Mellemmænd eller Opkjøbere, der for endeel sende de af dem opkjøbte Sager til handlende i Kjøbenhavn, hvorpaa de hyppig til Tab for den danske Videnskabelighed gaae over i Udlændinges Hænder."

Fra Aarhus Museum til Forhistorisk Museum

I 1870’erne flyttede oldsagerne og den arkæologiske materiale med til Aarhus Museum. Her holdt museet til og indtil 1970. I museets tid på Vester Alle skiftede den arkæologiske del navn til Forhistorisk Museum i forbindelse med at de andre dele af museet blev etablerede som selvstændige institutioner.

Glob og etnologien

I 1949 blev der på Forhistorisk Museum ansat en arkæolog som leder, Peter Vilhelm Glob (1911-1985). Det var Glob der igangsatte flere udgravninger i Danmark og ekspeditioner til udlandet. Blandt andet Bahrain, Asien og Afrika. Forhistorisk Museums etnologiske del blev ved disse lejligheder markant forstørret og museet har siden holdt mange udstillinger med disse udgravninger som temaer.

Det "nye" Moesgård Museum i 2014

Moesgaard Museum

Efter at have ligget på tegnebrættet i en årrække flyttede Forhistorisk Museum i 1970 til Moesgård. Her overtog museet Moesgårds bygninger og omkring 100 hektar jord. Bygningerne og jorden blev givet som gave fra Aarhus Amt og forstæderne som var dem der bestyrede I/S Moesgård. Bygningerne blev omdannet til museumsbygninger af C.F. Møller. I 1970 blev museet åbnet af kronprinsesse Margrethe.

Forhistorisk Museums tilværelse i de nye bygninger gik op og ned. Bygningerne blev renoveret flere gange og i 1997 skiftede museet navn til Moesgaard Museum.

I 2012 lukkede Moesgaard Museum for at flytte ind i en ny udstillingsbygning. Den nye udstillingsbygning, tegnet af Henning Larsen Architects, stod færdig til åbning den 10. oktober 2014 på Moesgård Allé 15.

Moesgaard Museum på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Moesgaard Museum

Litteratur og kilder