Lorents Christian Diedrichsen

Fra AarhusWiki
Landskabsgartner, parkplantør og geoplastiker Lorents Christian Diedrichsen

Landskabsgartner, parkplantør og geoplastiker Lorents Christian Diedrichsen

Født 30. oktober 1847 i Oxbølle på Als [1]. Han døde 13.maj 1923 i Aarhus, og blev bisat på Nordre Kirkegård[2].

L. Chr. Diedrichsen uddannede sig i Sønderjylland, hvorefter han søgte videre uddannelse i England, Tyskland og i Amerika, hvor han var beskæftiget hos de store havearkitekter.

Forskønnede Aarhus

I 1877 forsøgte han at etablere sig i Aarhus og indrykkede i Aarhus Stiftstidende denne annonce:

"Landskabs- og Anlægsgartner L. C. Diedrichsen i Aarhus leverer Tegninger til Park- og Haveanlæg og anbefaler sig med Alt til Faget henhørende. Større Træer under normale Forholde flyttes efter en ny Methode. Meget heldige Resultater foreligger. Smukke Drypstensformationer til Klippepartier, Ruiner m.m., Vaser, Søiler, Aquarier leveres og Arrangementet paatages."

Han underviste også i tegning og sprog for yngre gartnere på adressen Banegaardsvej 35:
"Yngre Gartnere tilbydes Underviisning i Tegning og Sprog. L. C. Diedrichsen Banegaardsvej Nr. 35 Indmeldelse kan ske hver Aften fra 7-8."

Formanden for byens Forskønnelsesudvalg, Adolph Vilhelm Joseph Meyer, fik hurtigt øje på ham og fik ham i gang med de mange opgaver med planlægning og udførelse af de kommunale anlæg i byen.

De opgaver L. Chr. Diedrichsen udførte for Aarhus Kommune var:

 • Garnisons-Sygehuset: Beplantning 1878-80.
 • Omlægning af Vennelyst. 1881-86 blev ældre del af Vennelyst omlagt og 1890-92 blev der anlagt og beplantet 8 tønder land, som blev lagt ind under Vennelyst. Pris: 10.000 kr. som blev fremskaffet ved privat indsamling blandt Meyers venner og bekendte.
 • Nordre Kirkegård, anlagt, omlagt og udvidet 1880-1913.
 • Beplantning af alle øvrige kirkegårdspladser.
 • Kommunehospitalet: Anlæg med store jordarbejder 1890-94.
 • Beplantning ved Kasernen og anlæg ved skolerne.
 • Allébeplantninger fra Kystvejen i 1881 til Strandvejen i 1909.
 • Knudriisbakkes anlæg ud til Østre Boulevard 1890-91.
 • Skanseanlægget.
 • Anlæg ved kommunale bygninger.
 • Marselisborg slotspark. På mindestenen i slotsparken står: "Landskabsgartner L.C. Diederichsen 1847-1923. Anlagde Marselisborg Slotspark 1902-1914-1918. Saa smukt dit Virke var paa Jord, Hvor Busk og Træ til Minde gror"

Fra 1894-1906 har han som konsulent for Udvalget for Lystanlæggene i Aalborg planlagt og ledet udførelsen af en række anlæg, tillige anlagt Mølleparken ved Bangsbo, anlægget ved Amtssygehuset i Silkeborg m. m.

Små midler til naturforskønnelse

For Meyer var det svært at få bevilget penge til forskønnelse af Aarhus, men L. Chr. Diedrichsen viste sig, at være god til at få meget ud af lidt. Så meget af det store grundlæggende arbejde for byens forskønnelse er sket for et lille beløb.

Protest mod kommunens brug af Diedrichsen

Aarhus Byråd behandlede løbende klager fra flere gartnere over det manglende udbud ved licitation af anlægsopgaverne. De øvrige gartnere i byen følte sig forbigået.

Da Meyer udtalte, at der i Aarhus kun fandtes 1 uddannet landskabsgartner, protesterede Gartnerforeningen. Hvorefter Meyer forsvarede udtalelsen med, at der var uklarhed mellem de to begreber anlægsgartner og landskabsgartner, og at en landskabsgartner var krævet ved de større, mere komplicerede opgaver.

Aarhus Kreds' bestyrelse inden for Gartnerforening for Aarhus og Omegn anmodede i 1892 byrådet om at tilbud fra gartnere måtte blive åbne i de bydendes nærværelse, som det var tilfældet ved andre licitationer. Byrådet tog dette til efterretning.

Peter Sabroe og Aarhus Stiftstidende uenige om Diedrichsen

Rasmus Petersen Sabroe| havde på et byrådsmøde anklaget Diedrichsen for tyveri, da Sabroe mente, at være sikker på, at Diedrichsen på ulovlig vis disponerede over kommunens ejendele. Da Stiftstidende omtalte sagen med anklager rettet mod Sabroe, endte hele sagen i retten, hvor Stiftstidende blev frifundet.

Afskediget af Aarhus Kommune

I 1912 blev L. Chr. Diedrichsen afskediget fra Aarhus Kommune. Uden nogen videre motivation og uden pension. Det lykkedes ham herefter, som 66-årig, at skabe en god forretning og han fik opgaver med at udføre anlæg i Aarhus og i resten af Jylland. Ikke mindst fik han opgaven med at udføre parkanlægget ved Marselisborg Slot, hvor planlægningen skete i samarbejde med dronning Alexandrine.

Aarhus Kommune oprettede i 1912 embedet som Stadsgartneren i Aarhus første stadsgartner, Peter Emil Bøttiger. L. Chr. Diedrichsen søgte ifølge Aarhus Stiftstidende stillingen, men fik ikke svar på ansøgningen. Senere blev der i byrådet foreslået en årlig gave som anerkendelse, men Diedrichsen ville hellere ansættes som konsulent for de relevante udvalg. Diedrichsen trak sig helt ud af den snak, da Jacob Jensen udtalte, at han skulle andrage om at få anerkendelse.

Blev han afskediget, fordi han var for billig i drift?

Aarhus Stiftstidende vedblev at tage Diedrichsen i forsvar over for kommunen og især den socialdemokratiske del af byrådet. Men også den borgerlige fløj anklagedes for ikke at have protesteret mod Diedrichsens afskedigelse.

Ifølge Stiftstidende var prisen for Diedrichsens arbejde pr. år 2.500 kr. Senere, i 1913, var udgifterne på 30.000 kr. Netop kommunens beskedne udgift til forskønnelse af byen var socialdemokratiets motivering for at afskedige Diedrichsen, for en storby og en ny tid krævede da en stadsgartner. Som Stiftstidende så harmdirrende skrev "Han blev simpelthen kasseret. Han var for billig!"

Privatlivet

L. Chr. Diedrichsen og hans hustru Christine fik børn og børnebørn. Da han døde, boede ægteparret i Nørre Allé 86.

I 1899 solgte Diedrichsen en villa i Guldbergsgade til fabrikant Voigt for 20.000 kr.

I 1902 tegnede arkitekt Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950) en villa i Aabyhøj for Diedrichsen. Den blev solgt til konsul Bergmann i 1917.

Eftermæle

Diedrichsen døde i 1923, 76 år gammel, efter kort tids sygeleje. Provst Larsen talte ved begravelsen og sagde blandt andet: "Paa Vejen fra kongeslottet gennem Byens Parker og Anlæg vil hvert Træ og Busk minde om hans Skønhedssans og Kunst."

Nekrologen i Stiftstidende talte om et fint og sympatisk menneske, med fødte kunstnerisk evner, glødende kærlighed til naturen og højt udviklet intelligens.

Lorents Christian Diedrichsen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Lorents Christian Diedrichsen i AarhusArkivet

Litteratur og kilder

Noter

 1. Kirkebog Oksbøl sogn: Døbt Lorents Christian Diedrichsen, eftertiden også skrevet navnet Diederichsen
 2. Kirkebog Aarhus Vor Frue sogn