Peter Wilhelm Rudolph Wulff (1838-1896)

Fra AarhusWiki
Peter Wilhelm Rudolph Wulff

Peter Wilhelm Rudolph Wulff (født 5. juli 1838 i Rønne - død 31. marts 1896 i Aarhus) var købmand, konsul, tillige medlem af Aarhus Byråd 1893-1896.

Forældre: købmand, garver Theodor Emil Wulff og hustru Cathrine Marie Henriette Berg. Gift med kusinen Ida Marie Wulff (1838-1915), født 14. februar 1838 i Stubbekøbing, død 30. oktober 1915 i Aarhus - datter af købmand Peter Wilhelm Wulff og hustru Elise Kirstine Jacobine Fonnesbech.

Virke

Det stod hurtigt klart, at drengen Rudolph Wulff skulle lære handelsfaget og dermed følge en familietradition. Han havde ingen interesse for en boglig uddannelse, og efter nogle år i latinskolen i Rønne blev han taget ud af denne og sat i handelslære, først i Rønne og senere hos familie i Stubbekøbing. Derefter fulgte en grundig videreuddannelse i udlandet. I 1865 løste Wulff borgerskab i Aarhus, efter at have været ansat ved Henrik Pontoppidans handelshus i Hamborg og arbejdet i West Hartlepool i England. Her arbejde han først i firmaet Bech & Wulff og i 1870 var han med til at oprette firmaet Adler, Wulff og Meyer. I 1874 blev firmaet omdannet til Jydsk Handels- og Landbrugsbank. Wulff var også med til at stifte Aarhus Palmekærnefabrik - hvad der senere blev til Aarhus Oliefabrik.

Egen forretning

I 1876 forlod Wulff bankvirksomheden, og ved energi og dygtighed oparbejdede han i de følgende år sin egen forretning til et betydeligt foretagende. Hans hovedartikler var kul, råjern, skifer og ikke mindst petroleum; på dette område var han en overgang provinsens største importør. Med konkurrerende københavnerfirmaer stiftede han her Det danske Petroleums-Aktieselskab i 1889. En stor del af hans forretningsgrundlag var koncessioner på leverancer af kul til Statsbanerne.

Foreningsarbejde og andre initiativer

Wulff var meget aktiv indenfor Aarhus Handelsforening, hvor han i 1889 sammen med Otto Mønsted blev optaget i bestyrelsen. Wulff var herefter formand for bestyrelsen fra 1893-94. Ligeledes var han en af forgrundsfigurerne ved oprettelsen af Jydsk-engelsk Dampskibsselskab, der bragte en regelmæssig forbindelse i stand mellem Aarhus og engelske kystbyer.

Politik

I 1893 blev Wulff medlem af Aarhus Byråd, hvor han sad indtil kort før sin død i 1896. Wulf var ikke specielt aktiv indenfor byrådet. Dette skyldes både manglende tid, men også det faktum at Wulf ikke brød sig om langvarige og frugtløse forhandlinger.

At arbejdet her ikke blev af større omfang, skyldtes især at han ikke kunne afse megen tid uden for forretningen, og at han som den handlingens mand, han var, ikke gerne tog del i de langvarige og ofte resultatløse forhandlinger.

Wulffs godgørende arbejde

Han foretrak det private initiativ og løsning af opgaverne på egen hånd. Illustrerende er det, at han på egen bekostning lod opføre badeanstalter både nord og syd for byen. Før sin tidlige død i 1896 blev Wulff kendt og afholdt af mange. Dette skyldtes ikke mindst hans varme medmenneskelige indstilling, som også folk i hans brød nød godt af. Ikke blot nødlidende personer, men også foreninger og institutioner mærkede hans hjælpsomhed og gavmildhed.

Wulff spillede en meget aktiv rolle i oprettelsen af Guldbryllupsasylet i Skt. Pauls Gade, Frederiksbjerg. Han var initiativtager og optrådte her som kasserer ved indsamlingen til asylets oprettelse. Da kun halvdelen af de 30.000 kr., som asylet kostede, var kommet ind, lagde han i stilhed resten til.

Peter Wilhelm Rudolph Wulff har lagt navn til Rudolph Wulffs Gade

Poster

Konsul Wulf var medlem af:

  • Havnekommissionen fra 1868
  • Udvalget efter lov om sygekasser 1893-96
  • Oversundhedskommissionen 1894-96
  • Udvalget for skovvæsenet 1894-96

Kilde

  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.146064 longitude=10.200679> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.200679, 56.146064] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>