Strandskolen

Fra AarhusWiki

Strandskolen på Vejlby Fed blev officielt indviet 25. september 1969. Men fire år forinden, helt præcist den 25. oktober 1965, marcherede omkring 200 børn fra Risskov Skole til Nellikevej 1 for at tage deres nye skole i besiddelse. Meget, det meste, manglede endnu, men skoleinspektøren siden 1. august, Otto B. Lauritzen, kunne sammen med seks lærere tage imod, og skolen, som var tegnet af arkitekterne Sahl og Thomsen, kunne slå en streg i sandet (og det er der nok af på disse kanter) og dermed markere, at der var et før og et efter.

Statslige byggerestriktioner og kvoter for skolebyggeri gjorde, at skolen måtte bygges i etaper strækkende sig over 4-5 år. Først på byggeprogrammet stod opførelsen af klassefløje med 22 normalklasser og en række faglokaler samt en pedelbolig. Bellevuehallen benyttedes fra 1965 til 1969, da aula, sanglokale og gymnastiksale var færdige, til gymnastik og boldspil, og skolens fire børnehaveklasser markerede med deres indtog i egne klasselokaler i august 1970 afslutningen på fem års vedvarende skolebyggeri. I 1993 indviedes nye lokaler til skolefritidsordningen, der var blevet indført i 1987 som en skoleassistentordning for de yngste elever før og efter skoletid.

Som en følge af at man på skolen ”troede på den udelte skoles sociale værdier”, forelagde skolen på et tidspunkt, da de ældste elever var kommet i 7. klasse, for Undervisningsministeriet en model, hvorefter delingen af eleverne i 8.-9. klasser og realafdelingen kunne bortfalde. Ministeriet accepterede, og ”Strandskole-modellen” blev efterfølgende taget op på mange skoler rundt om i landet. Da skolen i 1971 bad om ministeriets tilslutning til et forsøg med samlæsning af alle elever ikke blot i 8. og 9., men også i 10. skoleår, gik man forgæves. I første omgang. En underskriftindsamling blandt forældrene gjorde sin virkning, og det varede ikke længe, før tilladelsen til at gå i gang fra august 1971 var en realitet.

I 1970 havde skolen 786 elever, i 1989 var der 628, og i 1994 var tallet 597. I skoleåret 2000/01 er der ved skolen indskrevet 824 elever på klassetrin fra børnehave- til 10. klasse. Til skolefritidsordningen er der tilmeldt ikke mindre end 329 børn.

Det nye Risskov Amtsgymnasium startede sin tilværelse på Strandskolen. Fra august 1968 og frem til indvielsen af gymnasiets egne bygninger ved kirken i Vejlby året efter var det den endnu ikke helt færdige skole på Feddet, der lagde lokaler til.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Strandskolens 25 års jubilæum. 1994 Bestil materiale

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.200205 longitude=10.244448> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.244448, 56.200205] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>