Bellevuehallen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Bellevuehallen, sportshal og selvejende institution.

Bellevuehallen er beliggende på adressen Vestre Strandallé 170 i Risskov, og er oprettet og drevet af Vejlby-Risskov Idrætsforening, senere Vejlby-Risskov Idrætsklub. Hallen blev indviet d. 19. juni 1966. Senere er et nyt halbyggeri kommet til i 1987.

Baggrund

Vejlby-Risskov Idrætsforening stiftedes 9. november 1937. Initiativtagere var Frode Nielsen og Gunnar Åse Nielsen. Det stiftende møde blev afholdt på Risskov Badehotel, på hvilket tidspunkt ca. 70 personer indmeldte sig i klubben.

Valgt til den første bestyrelse blev Frode Nielsen, som blev formand, Gunnar Nielsen, Erling Nielsen, S. Blinkenberg og Søren Andersen. Foreningen dyrkede i starten mest håndbold og fra 1938 også fodbold.

Foreningens første træningsbaner var beliggende ved den nuværende Bellevuehal, mens indendørs træning foregik i Stadionhallen. Man kunne læse i Aarhus Stiftstidende i denne periode, at der afholdtes forskellige arrangementer i forbindelse med disse træningsbaner, blandt andet konkurrencer i tennis og roning. Hver vinter blev der anlagt en skøjtebane, som kunne anvendes til glæde for alle, og om sommeren blev der tilbudt svømmeundervisning.

I 1952 fik klubben for første gang egne indendørs lokaler/klubhus ved stranden bag Bellevue.

Planlægning

I Aarhus Stiftstidende blev der d. 8. juni 1965 for første gang skrevet om hallen, der skulle bygges nær Bellevue områderne, og d. 9. juni blev der nævnt, at den ville komme til at have en kapacitet til ca. 400-500 mennesker.

Tanken var, at den skulle aflaste de andre haller i Stor-Aarhus ved at afholde mindre betydende håndboldturneringskampe og andre sportsgrene med begrænset tilskuertal. Halbestyrelsens formand var Rolf Haugstrup, og han var blevet orienteret om, at arbejdet på den nye hal gerne skulle igangsættes i sommeren 1965.

Hallen i Bellevue ville primært blive en træningshal. Arkitekten for projektet var Christian B. Clausen, og han besluttede, at projektet primært skulle udføres ved frivillig arbejdskraft, så man kunne holde håndværkerudgifterne nede. Håndværkerne skulle kun lave specielle opgaver, hvor det var nødvendigt, at autoriserede firmaer medvirkede. Det drejede sig blandt andet om sanitet og el-installationer.

Opførelse og finansiering

Ved projektets begyndelse rådede formanden over 50.000 kr. af de 400.000 kr., der skulle anvendes for at få bygget Bellevuehallen. Den 10. september 1965 blev beboerne i Vejlby-Risskov Kommune informeret om planerne for opbyggelsen af hallen. Hallen ville blive 1300 m², og udenomsarealerne udgøre 500 m². Hallens ydre mål ville blive 48 m gange 26 m og få en højde på 8,9 meter. Sognerådsformand Ingemann Schmidt lovede fuld opbakning fra sognerådets side.

Den 18. juni 1965 fik Bellevuehallen byggetilladelse. Der blev arbejdet med et projekt, der kostede omkring 850.000 kr., og projektet blev blandt andet finansieret via et rentefrit lån hos Dansk Idrætsforening på 50.000 kr. og et tilskud fra tipsmidlerne på 10.000 kr. Den frivillige arbejdskraft blev sat til ca. 100.000 kr., og der var skaffet 250.000 kr. via indsamlinger og arrangementer, og indsamlingerne fortsatte. Desuden blev der optaget lån hos kreditforeninger for 175.000 kr.

Arbejdet skred hastigt frem, og d. 9. oktober 1965 kunne der holdes rejsegilde, på hvilket tidspunkt at det blev anslået at hallen ville stå færdig i det nye år. Det høje bygningstempo fortsatte, med færdiggørelsen af gavlene d. 14. november 1965. I Aarhus Stiftstidende d. 27. marts 1966 kunne man læse, at der søgtes en halinspektør per 1966.

Indvielse

Bellevuehallen stod klar til indvielse søndag d. 19. juni 1966, og som en selvejende institution havde det været bestyrelsens mål at indsamle 250.000 kr. til forskellige sportslige aktiviteter. Målet var måske ikke helt nået, men direktør Ejner Christensen fortalte, at der foreløbigt var samlet 230.000 kr. ind. Det forventedes, at hallen ville kunne klare sig økonomisk selvstændigt i løbet af et par år.

Den officielle åbningsceremonien fandt sted søndag d. 19. juni, hvorefter hallen officielt blev taget i brug.

Drift og udbyggelser af anlægget

Siden åbningen i 1966 har Bellevuehallen været anvendt af mange sportsgrene, og der er blevet spillet mange både mindre og større turneringer i hallen.

I 1969 kneb det med medlemmer, da Vejlby-Risskov Hallen nu også var blevet bygget. Derfor forsøgte man at skaffe medlemmer ved at sende brochurer ud i lokalområdet.

I 1987 skrev Stiften, at Bellevuehallen trængte til et nyt tag, og at regningen nok ville ende på 400.000 kr. D. 27. marts berettede foreningen, at Bellevuehallen, ud over taget, ville få en ekstra tilbygning i form af endnu en hal, som skulle påbegyndes d. 1. april 1987. Senere samme år stod tilbygningen færdig.

I 2009 kom det på tale, at VRI, som foreningen for Bellevue nu hed, skulle have anlagt en kunststofbane til en værdi af 4,8 millioner kr., som skulle være anlagt i 2010. Banen blev forsinket og stod først klar d. 21. november 2011, hvorpå kunstgræsplænerne blev indviet og taget i brug med det samme. Senere, i 2013, blev kommunen nødt til at støj- og lysafskærme banen, så det ikke kom til at genere naboerne. Det blev en dyr affære, da det kostede lige så meget som at få selve banen anlagt.

I 2019 udtalte Martin Busk, at Risskov/Bellevue hallerne trængte til en kærlig omgang, og at der trængtes til fornyelse. Denne fornyelse skulle omfatte en børnehave, et varmtvandsbassin, endnu en sportshal og et forsamlingshus. Han fik C.F. Møllers Michael Kruse til at tegne et udkast. Men det er i skrivende stund endnu uvist, hvilken skæbne denne ide får.

Bellevuehallen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Bellevuehallen

Kilder og litteratur

 • Aarhus Stiftstidende
  • D. 08.09.1940
  • D. 16.01.1941
  • D. 04.07.1948
  • D. 09.06.1965
  • D. 10.09.1965
  • D. 10.10.1965
  • D. 14.11.1965
  • D. 27.03.1966
  • D. 17.06.1966
  • D. 19.06.1966
  • D. 24.08.1969
  • D. 18.02.1987
  • D. 27.03.1987
  • D. 21.12.2009
  • D. 02.11.2010
  • D. 21.11.2011
  • D. 09.06.2013