Risskov Sogn

Fra AarhusWiki

Risskov Sogn ligger i Aarhus Kommune. Sognet hører til Aarhus Nordre Provsti og Aarhus Stift.

Sognets grænser er i dag ved Riis Skovs nordlige ende, Vestre Skovvej, Asylvej, Tretommervej, Skovvangsvej, Fortebakken, Sletterhagevej, Grenåvej, Egåen og kysten mellem Egå og Riis Skovs begyndelse.

Risskov Sogn blev i 1940 udskilt af Vejlby Sogn og blev således først ganske sent et selvstændigt sogn. I sognet ligger Risskov kirke.

Sognets navn

Navnet Risskov stammer tilbage fra jernbanens anlæggelse i 1870'erne. Det blev navnet på skovstationen, som lå ved Riis Skov. Skrivemåden, hvor 'Riis Skov' blev trukket sammen til 'Risskov' skelnede stationen fra skoven. Fra 1890'erne udvidede man navnet til også at dække over det fremvoksende villakvarter, som opstod ved stationen og senere også gik ud til Fortevej, Grenåvej og bebyggelsen omkring Risskov Skole - den tidligere Vejlby-Risskov Skole.

'Ris' betyder 'krat', særligt egekrat, og derfor betød Riis Skov oprindelig 'krat skov'.

Oldtiden i sognet

Af jordfaste oldtidsminder som stendysser og gravhøje har sognet ingen bevaret. Til gengæld har man fundet en række løse fund som redskaber og affald af flint. De sporadiske fund kan forklares ud fra, at området var et skovområde i oldtiden. Det, der ikke var skov, var tung lerjord, der svært kunne opdyrkes med tidens redskaber - særligt med ploven (arden). Først med hjulploven kom der gang i dyrkningen.

Befolkningsudvikling i Risskov Sogn

År Befolkning
1955 5328
1960 5893
2015 7292

Risskov Sogn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Risskov Sogn

Kilder og Litteratur