Egå

Fra AarhusWiki

Forstad, tidligere landsby, i Aarhus Kommune, tidligere Hjortshøj-Egå Kommune. Omkring 8 km fra Aarhus centrum. Hører under Egå Sogn.

Egå har navn efter Egåen som løber fra Geding Sø ved Tilst, gennem Egå og ud i Aarhus Bugt.

Historie

Byen Egå kendes tilbage til middelalderen. Navnet stavedes 1215-24 Echøch og 1355 Æghw. Endelsen er -høj, mens forleddet er træet eg.

Bydelen er opkaldt efter Egåen som løber gennem bydelen fra vest mod syd og til sidst løber ud i Aarhusbugten ved Egå Marina.

Egå begyndte som landsby. Den del af Egå kendes som Gammel Egå. Der ligger blandt andet Egå Kirke.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Storlandsby.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen Egå er placeret på en plan flade i Egå-dalen.

Beplantningen kan som helhed ikke siges at være særlig fremtrædende, dog med en del fine træer omkring kirkegården og en enkelt trægruppe i tilknytning til branddammen.

Bygninger og erhverv:

Landsbyens bygninger fordeler sig på gårde, beboelseshuse, 27 med kombineret funktion, 3 offentlige bygninger, 1 kirke og 8 bygninger under udhuse og lignende. Landsbyen må under disse forhold betegnes som en blandet by, hvor den ældre del er tilknyttet funktionerne beboelse og landbrug, mens den nye sydlige bydel er tilknyttet lettere industri og beboelse. Egå har trods udviklingen i efterkrigsårene bevaret mange af de tidligere bygninger.

Vejnet:

De trafikale forhold er kendetegnet ved den gennemgående bivej, Mejlbyvej, mens de resterende vejanlæg bærer et mere lokalt præg. Det interne vejnets form er grenet og slynget og til en vis grad centreret i stjerneform. Vejbelægningen består hovedsageligt af asfalt, og fortove er ikke almindelige i den ældre bydel.

År 1974
Indbyggertal 630
Antal bygninger 190 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 16
Særkende for landsbyen Af negative faktorer i landsbyen må fremhæves det sydlige industrikvarter, men den er adskilt fra resten af landsbyen og med sin fine ældre bydel, må Egå betegnes som en af kommunens bedre storlandsby fra en fysisk miljøbetragtning. Af delmiljøer i Egå af høj kvalitet skal fremhæves Eghøjvej og partierne omkring Krogen-Egå Kirkesti.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler

Kristian Hald: Vores stednavne, 1950.

Artikler om Egå

Henvisninger