Egå Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Egå Kirke.
Fotograf: Jørn Timm, 1961, Aarhus Stadsarkiv.

Egå Kirke er bygget i 1100-tallet i romansk stil. Den oprindelige kirke bestod kun af skib og kor, som er bygget af kampesten og tilhuggede kvadre i hjørnerne og rundt om vinduer og døre. Vinduerne, der var rundbuede, blev senere muret til, men det er stadig muligt at se spor efter dem på kirkens nord- og østside. Oprindeligt havde kirken plankeloft.

Omkring år 1500 tilføjedes kirkens gotiske tårn af munkesten. På omtrent samme tidspunkt blev våbenhuset tilbygget, og plankeloftet erstattedes med hvælvinger. Da der var kakkelovne inde i kirken, lavedes to, runde huller i det hvælvede loft, så røgen fra ovnene kunne ledes ud.

Kirkens hvælvingebuer og -ribbe har været bemalede med skaktern og striber, men udover to blomsterkranse på korets nordlige mur, har man ellers ikke fundet kalkmalerier af figurer i kirken.

Kirkens altertavle, en såkaldt katekismustavle, er fra cirka 1600, alterbordet fra 1523 og den sengotiske prædikestol fra 1550’erne. Sidstnævnte blev afrenset for farver i 1962, men blev malet på ny i sine oprindelige blå og røde farver. Orgelet er fra 1981, men har en facade fra 1700-tallet.

Egå kirke har en af Danmarks ældste døbefonte, og havde tidligere også en af Danmarks ældste alterkalke, hvor foden dateres til 1300-tallet. Alterkalken står nu på Nationalmuseet.

Se også

Egå Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Egå Kirke

Litteratur og kilder

Egå Kirkes hjemmeside, Om kirken, https://www.egaakirke.dk/om-kirken/