Skæring

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Skæring er en forstad til Aarhus Kommune, som ligger i Skæring Sogn, Aarhus Nordre Provsti og Aarhus Stift. Byen var tidligere en landsby og hørte i perioden 1842-1970 til Hjortshøj-Egå Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Skæring Munkegård

Gårdens historie går formentlig helt tilbage til 1200-tallet og kilderne viser, at Skæring Munkegård allerede i 1500-tallets første halvdel var hovedgård i Egå Sogn. Den var ejet af forskellige stormænd og adelige, herunder slægten Rosenkranz, som også har ejet Rosenholm Slot. I 1669 overtog den lavadelige Jesper Thygesen gården. Hans barnebarn, enken Maren Thygesen, giftede sig med Rasmus Randlev, som må have udvist en hård fremfærd som arbejdsgiver, for han blev forsøgt myrdet af gårdens fæstebønder. Et forsøg på at skyde ham mislykkedes, men et efterfølgende forsøg på at brænde gården ned, gik bedre, dog uden at Rasmus Randlev døde af den grund. Randlev opførte et nyt gårdanlæg i 1727, som også blev forsøgt nedbrændt, det lykkedes ikke, og gerningsmændene blev dømt. Randlev selv døde efter sigende fattig i 1757. Ruinerne efter den første brand er blevet udgravet af arkæologer fra Moesgård Museum i 2018.

Skæring Kirke fra 1994, tegnet af Inger & Johs. Exners tegnestue v/Karen Exner; Finn Larsen & Morten Knudsen. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2018.

Mindelunden i Skæring

Blev indviet 17. september 1977. Træerne i den anlagte mindelund er plantet til minde om de fem unge modstandsfolk Anders Andersen, Georg Mørk Christiansen, Otto Manley Christiansen, Svend Christian Johannesen og Oluf Akselbo Kroer, som den 2. december 1943 blev henrettet af tyskerne på Skæring Hede for jernbanesabotage.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Storlandsby.

Geografi og bevoksning:

Arealmæssigt spreder Skæring sig så meget, at en ensartet beliggenhed er svær at beskrive, men hovedsagelig ligger byen på en plan flade. Parcelhuskvarteret ved Skæring Hedevej bryder denne flade noget, idet terrænet her skråner svagt mod syd.

Beplantningen er generelt ikke særlig fremtrædende og mangler stort set i parcelhuskvartererne, undtagen hække. To mindre skovområder findes umiddelbart nord og vest for landsbyen.

Bygninger og erhverv:

8 gårde i drift og 5 gartnerier, kun 2 forretninger.

Nærkøb på Bredevej, Skæring. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2018.

Vejnet:

De trafikale forhold er stærkt præget af den gennemgående hovedvej, der adskiller bebyggelsen i to byhalvdele, og virker stærkt forstyrrende, specielt i den ældre bykerne. Hjortshøjvej, Skæring Havvej og strandvangsvej må betegnes som gennemgående biveje, medens det resterende vejnet er karakteriseret ved ringe lokal trafik. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt med enkelte grusveje. Fortove er generelt almindelige, men mangler dog for det meste i den ældre centrale bebyggelse.

År 1974
Indbyggertal 650
Antal bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 6
Særkende for landsbyen Det mindre strandområde i tilknytning til Aarhus-bugten har en positiv miljømæssig værdi for landsbyen som helhed. Den seneste udvikling i Skæring, hovedsagelig det ændrede vejsystem har medvirket til at ødelægge det gamle landsbymiljø.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Skæring på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Skæring

Litteratur og kilder:

  • Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
  • Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.