Christianskirken

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Christianskirken.
Foto: Kio Jørgensen. 15-04-2019.

Christianskirken er en kristen menighed beliggende i bydelen Christiansbjerg i den nordlige del af Aarhus. Den nuværende kirkebygning på Frederikshaldsgade 13 blev indviet den 2. marts 1958.

Christianskirkens historie starter allerede i 1890'erne, hvor man fik et bedehus på Randersvej, der dog ikke måtte foretage kirkelige handlinger som bryllup og begravelse. Derfor byggedes den første Christianskirke, der blev indviet Palmesøndag 1913 og var i funktion indtil efteråret 1946. Den gamle kirke blev dog for lille med tiden, da den kun rummede 90 pladser, og man udskrev i 1937 derfor en arkitektkonkurrence om en ny kirke. Konkurrencen blev vundet af arkitekt Aage Christian Nielsen (1903-1977), og umiddelbart efter begyndte en kirkekomite med biskop Bruun Rasmussen i spidsen at rejse de nødvendige midler.

Kirken lod imidlertid vente på sig. Med krig og besættelse viste det sig vanskeligt at sikre sig finansministeriets støtte til projektet, og de indsamlede midler tjente blot til at bygge en krypt, der egentlig var tænkt som lokaler til menighedspleje i den nye kirke, men som altså indtil 1958 tillige måtte tjene som egentlig kirke. Menigheden på Christiansbjerg måtte derfor i en årrække nøjes med en midlertidig kryptkirke.

Under kirkeminister Bodil Koch lykkedes det at komme på finansloven, ligesom ministeren skaffede den nødvendige materialebevilling, og Christianskirken blev endelig bygget. Men så var det også en ganske iøjnefaldende kirke, der omsider så dagens lys. Ikke mindst det høje sekskantede tårn lod sig vanskeligt overse i landskabet. Igennem det lave våbenhus trådte man ind i et stort lyst og højloftet kirkerum med plads til 500 mennesker. Kirkerummet gik helt op i tagryggen ved hjælp af stræbepiller, hvormed den modernistisk udformede kirke fik et skær af gotisk stil. Rummets lysindfald kom ikke mindst fra sydvæggen, der var formet som et stort vindue. Kirkens ydre fremstod monumental, og der blev til facaden anvendt røde mursten. Kirkens alterbillede med den hellige nadver som motiv er en fresco udført af Frits Bruzelius. Kirkens samlede omkostninger løb op i 850.000 kr.

Se også

Christianskirken på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Christianskirken

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • H.J. Falk, Den nye Christianskirke og vejen til den, i: Jul i Aarhus 1958. Bestil materiale
  • Aage C. Nielsen, Christianskirken i Århus, i: Arkitekten 1958 årg. 60.
  • Christiankirkens hjemmeside, Om os, Kirkens historie, https://www.christianskirken.dk/om-os/kirkens-historie/