Christiansbjerg

Fra AarhusWiki

Området hed tidligere Reginehøj efter en landejendom af samme navn. Denne var i en periode ejet af proprietær Anders Kruse Houman, der havde en datter Regine (født i 18..) som kom til at lægge navn til stedet. Gårdens jorder på den nordøstlige side af Randersvej blev i 1880'erne gradvis udstykket. Christiansbjerg kom officielt i brug fra 1897 og skal ses som modpart til Frederiksbjerg. I folkemunde kaldtes området tidligere også "Svinehøj". Grunden hertil var, at det i modsætning til Århus By, indtil 1887 var tilladt at holde svin. Igennem 1870'erne udbygges især det område, der lå langs vejen mod Brendstrup. Bydelen udviklede sig med årene til et selvforsynet område med forretninger, bedesal (senere bygges Christianskirken), skole, politistation, vandtårn, foreningsbygninger m.m.

Literatur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon