Højvang

Fra AarhusWiki

Højvang er et kvarter på Christiansbjerg.

Højvang var en gammel firlænget proprietærgård, som lå vest for Randersvej lidt syd for vandtårnet.

Gården blev dannet i 1857-59 af Adam Faurschou, der samlede matrikelnummer 75 og 77a af Aarhus markjorder til et samlet areal på 55 hektar, hvorefter han drænede jorden og opførte bygninger.

Efter Adam Faurschous død i 1885 overtoges gården af sønnen Anders Faurschou, som havde haft gården i forpagtning siden 1873. Samme år opførtes gårdens hovedbygning i to etager og med skifertag.

Natten til den 22.november 1903 nedbrændte gårdens store lade, en mindre bindingsværkslade, grisehus og ishus. Brandvæsenet blev tilkaldt. Men selvom kaptajn Springborg sendte sin halve styrke bestående af to befalingsmænd og 20 brandmænd, nåede de ikke frem i tide. Dog blev gårdens stuehus og en staldbygning med tag af tagpap reddet, og hverken gårdens ejer eller andre levende væsener led overlast.

Til erstatning for de nedbrændte bygninger blev der senere opført tre sammenbyggede avlslænger og desuden hønsehus, lade redskabs- og maskinhus af træ.

Aarhus Kommune købte i 1906 en del af Højvangs jorder til opførsel af vandtårnet ved Randersvej.

Efter Anders Faurschous død i 1910 forpagtedes jorden af hans søn, Mathias Peter Wandborg Faurschou (1880-1931), der i 1919 solgte gården til ejendomshandlerne Dueholm og Langballe. Den blev kort tid herefter solgt videre til H.V. Thomsen.

Aarhus Kommune købte i starten af 1922 19950 m2 af Højvangs jorder til en pris af 1 kr pr. m2 med henblik på senere at anlægge veje, hvorefter Thomsen forpagtede jorden. I september 1923 købte kommunen gården for 410.000 kr stadig med Thomsen som forpagter af jord og bygninger. I 1925 flyttede Børneoptagelseshjemmet Højvang ind i hovedbygningen. I 1975 fraflyttede institutionen stedet, og i 1979 overgik den gamle hovedbygning til beboerhus. Efter flytning til et nyt beboerhus i 2005 blev det gamle efterfølgende nedrevet. På grunden er der senere opført ungdomsboliger. Boligforeningen Højbo stod i 1970 bag opførelsen af Kalmargade-karréerne omkring Højvang.

Højvang på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Højvang

Kilder

  • Preben Rasmussens Samling, Randersvej 127
  • Hansen, J.J.: "Større Danske Landbrug", Vejle og Aarhus Amter, V Bind, Alex. Kappel og V. Richter Friis Forlag, København 1933
  • Preben Rasmussens Samling, Randersvej 1927, unavngivet avisudklip fra 21.september 1923
  • Aarhus byråds journalsager, Journal Nr. 450-1924, Uddrag fra byrådsmødet den den 27. november 1924 og den 29. januar 1925
  • Aarhus byråds journalsager, Journal Nr.143-1905, Byrådsmødet den 8. marts og 15. marts 1906
  • Aarhus byråds journalsager, Journal nummer 608-1921, Byrådsmødet den 17. december 1921 og den 9. februar 1922
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  • Aarhus Stiftstidende 23.nov. 1903