Adam Faurschou (1812-1888)

Fra AarhusWiki

Gårdejer Adam Faurschou

Født 30. august 1812 i Aarhus - død 14. februar 1888 i Aarhus.

Forældre: Købmand og brændevinsbrænder Anders Faurschou (1781-1814) og hustru Ane Thuesen. Forældrene boede og drev virksomhed fra Klostergade 56, hvor de fik opført det nuværende forhus i 1812.

Bror til Christian Faurschou (1808-1871), der blandt andet sad i Aarhus Borgerrepræsentation.

Adam Faurschou dannede i 1857-59 gården Højvang. I 1873 forpagtede han gården til sin søn Anders Faurschou, som købte den i 1885.