Christian Faurschou (1808-1871)

Fra AarhusWiki

Købmand og brændevinsbrænder Christian Faurschou, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 17. januar 1855 - 31. december 1863

Født 28. oktober 1808 i Aarhus, død 2. januar 1871 i Aarhus.

Forældre: Købmand og brændevinsbrænder Anders Faurschou (1781-1814) og hustru Ane Thuesen. Forældrene boede og drev virksomhed fra Klostergade 56, hvor de fik opført det nuværende forhus i 1812.

Bror til Adam Faurschou (1812-1888), der dannede gården Højvang.

Gift marts 1840 i Grinderslev sogn, Viborg amt med Lovise Henriette Bjørn, født 31. januar 1812 i Grinderslev Kloster, Grinderslev sogn, Viborg amt, død 27. december 1850 i Aarhus, datter af godsejer Jakob Himmerig Bjørn.

Handelskarriere

Christian Faurschou var vokset op med handel fra han var helt lille. Han var søn af en Aarhus-købmand, men faderen døde da Christian Faurschou blot var 6 år gammel. Moderen giftede sig på ny med krigsråd og brændevinshandler Henrik Ahnfeldt, der drev virksomheden i Klostergade videre. I 1833 fik Christian Faurschou sin første betegnelse som handelsbetjent, men 18. januar 1836 tog han borgerskab i Aarhus som købmand. Samme år havde Faurschou skabt sig en handel i en gård ved Mejlgades port. I begyndelsen var hans handel baseret på korn og frø. 33 år senere, i 1869, sad han som formand for den såkaldte kornkomité (stiftet i året 1869) – under Aarhus Handelsforening. Fra 1868 og til 1871 var Faurschou også i bestyrelsen for handelsforeningen.

Medlem af eller repræsenteret i ...

Fra 1849 til 1851 havde han fungeret som ligningsmand. Faurschou var i 1865 medlem af den konservative Augustforeningen.

Litteratur og Kilder