Børneoptagelseshjemmet Højvang

Fra AarhusWiki
Børneoptagelseshjemmet "Højvang" har besøg fra Oslo. Foto: Åge Fredslund Andersen, 1937. Den Gamle Bys billedarkiv.

Børneoptagelseshjemmet "Højvang" blev i 1925 indrettet i hovedbygningen i den gamle proprietærgaard Højvang, som Aarhus Kommune havde erhvervet i starten af 1922. Den blev taget i brug som optagelseshjem den 5. december 1925 og var en del af Aarhus kommunale børneoptagelseshjem. Gården med tilhørende have på ca. 10600 m2 lå vest for Randersvej lidt syd for vandtårnet, tidligere Randersvej 127 i dag Kalmargade 40.
Optagelseshjemmet holdt før 1925 til i Christiansgade 18. Men hjemmet der var efterhånden blevet umoderne, og det kneb med at få plads til børnene. Derfor flyttedes de mindste af børnene til Højvang.

Hjemmets indretning

"Højvang" var indrettet med to spisestuer i stueetagen - en stor på 72 m2 og en mindre på 52 m2. Stuerne var adskilt af skydedøre, så de kunne fungere som ét stort rum.

I stueetagen var der desuden en stor legestue, hvor børnene kunde samles; et stort køkken på 60 m2 samt spisekammer, kedelrum og værelser til fyrbøder og medhjælpere. På 1. sal var der indrettet soverum til 30 piger; et lokale til 10 spædbørn, 2 sygeværelser samt stuer til bestyrerinden og de ansatte, der holdt opsyn. På 2. salen var der tre soverum til i alt 34 Drenge samt tre opsynsværelser og 2 reserveværelser. Der var wc og baderum på alle etager.

Optagelseshjemmet optog hovedsagelig spædbørn og børn under den skolepligtige alder. Det bestod af en optagelsesafdeling med 10 senge til nyoptagne børn, og selve hjemmet, som havde plads til 60-70 børn.

Kommunen havde fra starten ansat Descha Mortensen til at bestyre hjemmet, hvor hun blev ansat som en plejemor.

Huset rådede endvidere over en spædbørnsplejerske, en køkkenassistent, en kvindelig nattevagt og seks kvindelige medhjælpere samt en gartner og fyrbøder.

Fra engang i 1930'erne var der knyttet en barneplejerskeuddannelse til "Højvang" for piger på 19-20 år. Pigerne blev uddannet i praktisk og teoretisk spædbarnspleje, og uddannelsen varede et år inklusiv en prøvetid på 3 måneder. I 1939/40 udgjorde elevlønnen ud over fri kost og logi og tjenestedragt 20 kr. om måneden det første halve år, herefter blev den forhøjet til 30 kr.

Efter at det nye optagelses- og iagttagelseshjem "Søndermarken" blev taget i brug i april 1956, optog "Højvang" kun børn op til 3 års alderen. Ud over forstanderinden bestod personalet nu af 1 sygeplejerskeassistent, 2 barneplejersker, 9 barneplejerskeelever, 1 køkkenassistent, 2 husassistenter og 1 fyrbeder, og hjemmet havde fået indrettet lægeværelse og et værelse med kulbuelys til lysbehandling af børnene.

Børneoptagelseshjemmet fraflyttede bygningerne i 1975, og der blev senere indrettet beboerhus og fritidshjem.

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=B%C3%B8rneoptagelseshjemmet+H%C3%B8jvang

Litteratur og kilder

  • Preben Rasmussens Samling, Randersvej 127
  • Tillæg til Aarhus Byraads Forhandlinger 1.april 1939 - 31.marts. 1940 s.239
  • Aarhus byråds journalsager Journal Nr. 450-1924, Uddrag fra byrådsmødet den den 27. november 1924 og den 29. januar 1925
  • Århus Kommunes beretning 1956/57 s.204