Optagelses- og iagttagelseshjemmet "Søndermarken"

Fra AarhusWiki
Optagelses- og Iagttagelseshjemmet "Søndermarken" ca.1956. Fotograf: Børge Venge. Den Gamle Bys billedsamling

I 1950 vedtog kommunens sociale udvalg at gå til byrådet om projektering af et nyt optagelseshjemTunnelvej til afløsning for det hidtidige optagelseshjem i Christiansgade.
Byrådet bevilgede penge til projekteringen i slutningen af 1950, men først i 1954 kom byggetilladelsen. På et byrådsmøde 14.oktober 1954 bevilgede byrådet 870.000 kr. til byggeriet.
Den nyopførte institution, som blev tegnet af arkitekt Aage Christian Nielsen (1903-1977) fik navnet Optagelses- og iagttagelseshjemmet "Søndermarken". Den lå på en nuværende adressse Marselis Boulevard 179-81 og bestod af fire indbyrdes forbundne fløje, de tre af dem i to etager:
Hovedfløjen, som bestod af spisestue og dagopholdsrum for børnene, lægeværelse, gæsteværelse, systue og medhjælperværelser m.v.; køkkenfløjen og sovefløjen med seks 4-sengsstuer, ti 2-sengsstuer, to 1-sengsstuer, 2 sygeværelser og 4 medhjælperværelser.
Under køkken- og hovedfløj var der garderobe, sløjdlokaler, hobbyrum og almindelige kælderrum. I fløjen med en etage var der forstanderbolig samt kontor og samtalerum.

Hjemmet, som var godkendt til at huse 45 børn i alderen 3-14/15 år, blev taget i brug i foråret 1956. Ud over forstanderparret var der ansat 4 assistenter, 1 køkkenassistent og 5 husassistenter. De skolesøgende børn blev udstyret med kort til bus eller sporvogn, så de kunne fortsætte med at gå i den skole, de hørte til før anbringelsen. Hvert år kom de i sommerlejr i "Marselishytten" ved Ebeltoft i skolernes sommerferie.

I løbet af 1960'erne ændredes institutionen til at kunne modtage børn i alderen 3-16 år akut. Institutionen havde afdelingerne "Solsikken", "Krudttønden" og "Tagrenden", og i 1989 oprettedes "Familieværkstedet" samme sted.
"Søndermarken" blev overtaget af Århus amtskommune i 1976 og eksisterede som selvstændig institution til 1989/90.
Fra 1978 oprettedes Solbrinken, Kilen og en række andre underinstitutioner. Disse blev i 2007 overtaget af Århus Kommune.


Kilder og litteratur