Fritz Charles Bruun-Rasmussen (1870-1964)

Fra AarhusWiki
Døvstummestiftelsen Hephatas rejsegilde 4. oktober 1935. På billedet ses biskop Bruun-Rasmussen som anden person fra venstre. De andre personer på billedet er bl.a. arkitekt W.Th. Klemann, pastor P. Hansen og borgmester H.P. Christensen. Fotograf Aage Fredslund Andersen, 1935, Den Gamle Bys billedarkiv.

Fritz Charles Bruun-Rasmussen var kirkeminister og biskop over Aarhus Stift i perioden 1931-1940.

Født 6. maj 1870 i København, død 10. marts 1964 i København, hvor han også blev begravet.

Søn af postekspedient, senere kontorchef i Bikuben og justitsråd Lars Bonderup Rasmussen (1835-1923) og Marie Sophie Cathrine Vilhelmine Bruun (1842-1900).

Gift 15. juli 1893 i København med Emilie Charlotte Spies (1859-1941), datter af købmand, senere bogholder Wilhelm Theobald Spies (1819-1887) og Caroline Charlotte Marie Lorenz (1824–1897).

Fritz Charles Bruun-Rasmussen blev student fra Haderslev læreres skole i København i 1887 og cand.teol. og lærer i Odense i 1893. Herefter blev han i 1895 kaldskapellan i Hillerød, og hans karrierespor var lagt. Han blev residerende kapellan i Nykøbing F. i 1907, andenpræst ved Diakonissestiftelsen i 1909 og andenpræst ved Roskilde Domkirke i 1913 for i 1922 at lande i Aarhus, hvor han blev stiftsprovst og provst for Aarhus by og Hasle Herred samt sognepræst ved Aarhus Domkirke. Det ledte til, at han i 1931 fik stillingen som biskop over Aarhus Stift 1931 og blev siddende som sådan frem til 1940.

Fritz Charles Bruun-Rasmussen var også meget politisk aktiv gennem sit liv og fik stor indflydelse inden for sit eget felt, bl.a. som kirkeminister i 1926-1929, men også gennem meget andet arbejde han påtog sig gennem tiden.

Se også

Litteratur og kilder