Skæring Sogn

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Skæring Sogn ligger i Aarhus Kommune og hører til Aarhus Nordre Provsti og Aarhus Stift. Sognet var i 2022 hjemsted for 5.932 indbyggere, hvoraf 4.680 var registrerede medlemmer af folkekirken.

Sognet ligger ud til Aarhusbugten og grænser op til Skødstrup Sogn, Hjortshøj Sogn og Egå Sogn. Det dækker blandt andet over Skæring by, Skæring Strand og Skæring Hede. Skæring Kirke, der blev opført i 1994, ligger i Skæring by.

Skæring Sogn blev dannet

Skæring Sogn opstod først som selvstændigt sogn i 1996, hvor det blev udskilt af Egå Sogn. Egå Sogn havde vokset sig stort, og man anså det derfor som en god ide at dele sognet i to.

Planerne om at udskille Skæring fra Egå Sogn opstod efter indvielsen af Skæring Kirke i 1994. Egå menighedsråd fremlagde sognedelingsplanen på et offentligt møde i Skæring Kirke i april 1995. På mødet var der ingen indvendinger mod planen, og Kirkeministeriet godkendte derefter sognedelingen med virkning fra 1. august 1996.

Rent geografisk blev Egå Sogn delt i en nordlig og sydlig del, hvoraf den sydlige fortsat var Egå Sogn, mens den nordlige blev til Skæring Sogn. Sognenes folketal fra 1990 vidner desuden om en forholdsvis lige opdeling af indbyggere mellem det gamle og det nye sogn. Egå Sogn havde 8.016 indbyggere i 1990, men efter Skæring Sogn blev udskilt i år 2000, havde Egå Sogn 4.445 og Skæring 4.648 indbyggere.

Tålforvej kom til at udgøre skillelinjen mellem de to sogne, og det nye Skæring Sogn havde derudover grænser mod Hjorthøj og Skødstrup Sogne.

I september 1996 kunne Aarhus Stiftstidende berette, at der for første gang ville være to orienteringsmøder i Skæring og Egå forud for menighedsrådsvalget 12. november. Dette skyldtes i følge avisen, at: ”Skæring, som hidtil har været en del af Egå Sogn, fra 1. august er blevet selvstændigt sogn”. Avisen tilføjede, at det nye sogn var blevet oprettet som selvstændigt pastorat, hvilket betød: ”(…) at, Mogens Granlie fremover bliver sognepræst i Skæring Sogn og samtidig kirkebogsførende og begravelsesmyndighed”.

Sognedelingen betød, at beboerne i det nye Skæring Sogn og det resterende Egå Sogn nu skulle have kirkelige handlinger udført i bopælssognet. Aarhus Stiftstidende kunne dog oplyse, at det var muligt at benytte kirken i det andet sogn, hvis man havde en særlig tilknytning til den. Dette skulle dog aftales med den lokale præst.

Ved menighedsrådsvalget den 12. november skulle beboere i Skæring sogn stemme i lokalerne i Skæring Kirke, mens afstemningsstedet i Egå Sogn blev festsalen på Sølystskolen.

Sognets bebyggelse

Sognet består primært af parcelhuskvarterer, men også af seniorboliger samt en række lave boligblokke. Derudover er der et stort antal sommerhuse langs Skæring strand. Nye boliger bliver løbende opført.

Inden for sognegrænsen ligger Skæring Skole, og lige uden for sognegrænsen ligger Egå Gymnasium.

Befolkningsudvikling i Skæring Sogn

År Befolkning
2000 4.648
2002 4.915
2007 4.954
2010 4.744
2015 4.790
2020 5.252
2022 5.932

Se også

Skæring Sogn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Skæring Sogn

Litteratur og kilder