Sølystskolen

Fra AarhusWiki

Sølystskolen blev med Buhl og Klithøj som arkitekter og Hjortshøj-Egå Kommune som bygherre opført i etaper i 1960´erne, og skolens start i 1964 var ensbetydende med, at Egå bys tid som hjemsted for den offentlige skole var løbet ud. Lærere og elever flyttede fra skolen på nuværende Eghøjvej 6 til Egå Havvej. Tilbage i Egå blev Friskolen, der var blevet oprettet i 1881 og tre år senere fik eget hus på Eghøjvej 18, samt Egå Efterskole fra 1921. Egaa Friskole ophørte i 1958, og i 1970 blev efterskolen til en ungdomsskole.

Ellers begyndte det engang i 1700-tallet med et ydmygt skolehus, som var beliggende ved vejen gennem byen, langs med denne, mellem kirken og gadekæret, lige op ad kirkediget mod sydøst. Dette hus er borte, men et senere og meget mere solidt eksisterer endnu på nuværende Mejlbyvej 3. Det blev bygget 1819 på samme matrikel, men vinkelret på bygaden, og det fungerede som skole, indtil en ny på Eghøjvej 6 kunne tages i brug i 1868.

Sølystskolen havde i 1970 et elevtal på 887, i 1971 afgav skolen elever (og lærere) til den nye Skæring Skole, og elevtallet stabiliseredes derefter i 70´erne på omkring 900 elever. I 1989 var der 563 elever på Sølystskolen. I skoleåret 2000/01 har skolen 571 elever fordelt på klassetrin fra børnehave- til 10. klasse foruden 167, der er tilmeldt skolefritidsordningen.

Sølystskolen har til brug for udvidelse og modernisering i 2000/2001 fået en kommunal bevilling på 3,5 millioner kroner.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon