Egaa Friskole

Fra AarhusWiki

Friskolen i Egå blev aldrig noget stort foretagende. Sådan godt og vel 15 elever i gennemsnit pr. år fra skolen blev oprettet i 1881 til den lukkede i 1958. Aldrig var der mere end én lærer ved skolen, og det var som oftest en lærerinde. Skolehuset på Eghøjvej 18 var og er naturligvis et beskedent hus bygget med plads for både elever og lærer. Det blev i 1884 opført på et stykke jord, der for 15 kr. årlig i 50 år blev lejet af gårdejer Peter Nielsen Helbo. Som allerede antydet ligger det der endnu.

Det var uenighed i sognet om besættelsen af førstelærerembedet i Egå, der gav stødet til, at friskolen kom til verden. Efter lærer Pihlkjærs død i 1880 var der mange, der helst havde set lærer Abel Poulsen Krogsgaard i Pihlkjærs sted, men valget faldt på listens nr. 1, som ikke var Poulsen, men skolens andenlærer, Nielsen. Dermed var vejen banet for, at Sofie Nielsen i broderen, Niels Rasmussen Sørensens storstue som den første kunne sætte sig ved katederet og dermed være med til at søsætte Egaa Friskole. Det var i 1881. I december måned 1880 havde friskolens tilhængere holdt et møde hos gårdejer Bruus, og der enedes man om tegning af bestemte årlige bidrag til løn for den, der skulle lede undervisningen i den nye friskole.

I tiden efter åbningen af Egaa Efterskole i 1921 var der lejlighedsvis et udbytterigt samarbejde mellem friskolen og den nærtliggende efterskole.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Magister J.G. Villadsen og gårdejer Villads Villadsen: Træk af Egaa Sogns Historie gennem Tiderne (1941) Bestil materiale