Egå-planen

Fra AarhusWiki

Egå-planen er Aarhus Kommunes plan for en international lufthavn ved Egå.

Efter anden verdenskrig havde Aarhus to flyvepladser, men ingen af dem var inde i billedet som Aarhus Lufthavn.

Landingsbanerne ved Kirstinesminde Flyveplads var af en sådan elendig beskaffenhed, at de ikke kunne bruges til civile flyvninger, uden der blev bevilget yderligere midler. Og det ville byrådet ikke. Tirstrup Flyveplads havde egentlig gode forhold, men den lå for langt fra Aarhus.

Derfor begyndte Aarhus Byråd at arbejde på planer for en stor bynær international lufthavn ved Egå. Planen var oprindeligt blevet introduceret i 1944, og den var både detaljeret og ambitiøs. Byrådet ønskede en lufthavn i international standard, som samtidigt kunne håndtere store mængder indenrigsflyvning. Lufthavnen skulle anlægges på et område øst for Egå by ned mod vandet. For at realisere planen behøvede kommunen økonomisk støtte fra staten. Man ansøgte Ministeriet for Offentlige Arbejder om tilskud til opgaven, men ministeriet gav afslag. Den danske økonomi var sløj efter krigen, og desuden havde lufthavnsbyggeri i Aalborg, Kastrup og Rønne allerede modtaget tilskud.

Borgmester Svend Unmack Larsen var stærkt utilfreds med den manglende opbakning til planen. I stedet tog Aarhus Byråd Tirstrup Flyveplads i brug som byens og Østjyllands lufthavn. Dette skete dog ikke uden Unmack Larsens kraftige understregning af, at Tirstrup Flyveplads kun var en midlertidig løsning på lufthavnsspørgsmålet.