Peter Thyssen (1951-)

Fra AarhusWiki
Peter Thyssen

Peter Thyssen medlem af Aarhus Byråd for Det Radikale Venstre 1998-2009.

Peter Thyssen blev student fra Kildegård Gymnasium i Hellerup i 1970. Herefter studerede han biologi og idræt på Københavns Universitet, og i 1979 kom han til Aarhus Katedralskole som underviser.

De første år

1. januar 1998 blev han medlem af Aarhus Byråd, valgt af Det radikale Venstre. Han blev straks medlem af Udvalget for Skole og Kultur samt Udvalget for kommunale Driftsvirksomheder.

Ved det følgende byrådsvalg og efterfølgende konstituering var Peter Thyssens stemme sammen med endnu en radikal byrådskollegas afgørende for, at Aarhus Kommune fik sin første ikke-socialdemokratiske borgmester siden 1919: Venstres Louise Gade. Ved det efterfølgende valg i efteråret 2005 skiftede Det radikale Venstre igen politik, idet partiet støttede valget af den socialdemokratiske borgmester Nicolai Wammen.  

Mellemperioden

I 2002 blev han rådmand for Magistratens 5. Afdeling og i 2006 genvalgt som rådmand.

Som rådmand fik Peter Thyssen det ikke let. Det er sagt, at netop den post var ”øretævernes holdeplads”. Det fik Thyssen i høj grad at mærke, da hans magistratsafdeling kom til at stå med en række meget upopulære sager. Én drejede sig om tilbagebetaling af for meget opkrævet fjernvarmebetaling. Der gik politik og bureaukrati i sagen, og harmen mod rådmanden voksede. Der var også sagen om affaldssortering i ”grønne” og ”sorte” skraldeposer, et projekt, der senere blev opgivet. Endnu en sag skabte i et vist omfang kritik: placering af underjordiske skraldespande. Den løsning blev siden en succes.

Kritikere hævdede, at Thyssen i sin embedsførelse var ”stædig og kompromisløs”. Der var også kritik af hans håndtering af udlicitering af Aarhus Sporveje, der endte med uregelmæssig drift gennem en stor del af 2006. Der er næppe tvivl om, at Thyssen i sin udførelse af rådmandshvervet var præget af en dyb retfærdighedssans, som borgerne blot ikke havde tålmodighed til at vente på.  

De sidste år i byrådet

1. januar 2006 var de tidligere magistratsafdelinger 2. og 5. fusioneret til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Peter Thyssens ansvarsområde dækkede herefter planlægning, byggeri, ejendomsforvaltning, trafik, veje, natur, miljø, vand- og spildevand, varme samt Aarhus Brandvæsen. Det var områder, som mange borgere kom i berøring med og derfor også havde en holdning til.

Peter Thyssen huskes for sin indsats for en bybane i Aarhus til supplement af den kollektive trafik samt for en betydelig indsats for miljøhandlingsplaner, cykelby-projektet og meget mere.

Ved valget i november 2009 blev han ikke genvalgt til byrådet, hvorefter han vendte tilbage til lektorstillingen på Aarhus Katedralskole.  

Medlem af...

  • Udvalget for Skoler og Kultur 1998-2001
  • Udvalget for Kommunale Dritsvirksomheder 1998-2001

Forfatter: Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond, 2010.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.