Aarhus Sporveje

Fra AarhusWiki

Aarhus elektriske Sporveje påbegyndte driften 7. juli 1904 på strækningen fra Dalgas Avenue til Trøjborgvej.

De første ruter

Fra 1884 havde en privat virksomhed drevet hestetrukken sporvognsdrift fra Store Torv til Banegårdspladsen. Denne drift blev indstillet i 1895.

I juli 1904 blev den første elektriske sporvogn i Aarhus indviet.

Fra Trøjborgvej gik linjen ad Skovvejen, over Østbanetorvet, ad Knudrisgade, Nørregade, Guldsmedgade, over Lille Torv, Store Torv og Skt. Clemens Bro, videre ad Søndergade og Ryesgade til Banegårdsgade. Herfra fortsatte linjen over Bruuns Bro, over Skt. Pauls Kirkeplads og ad Hans Broges Gade til Dalgas Avenue. Remisen var beliggende ved endestationen på Dalgas Avenue.

Hele strækningen var enkeltsporet indtil 1908, med i alt 9 vigespor, hvor sporvognene kunne passere hinanden. Det betød, at der blev kørt både nord-syd og syd-nord på samme spor.

Organisering

Aarhus Sporveje var en privat virksomhed indtil det blev overtaget af Aarhus Kommune den 1. januar 1928, som følge af opsigelse af overenskomst.

Sporvejene underlagdes som kommunal institution et udvalg af Aarhus Byråd. Først brolægningsudvalget og siden udvalget for belysningsvæsenet og sporvejene.

Først efter indførelsen af den såkaldte magistratordning den 1. oktober 1950 kom sporvejene til at høre ind under magistratens 5. afdeling.

Baggrund

Aarhus Byråd havde et år tidligere, den 16. maj 1903, erhvervet sig eneretsbevilling til koncessionen til aktieselskabet, Aarhus Elektriske Sporvej, der den 7. juli 1904 påbegyndte driften på den 4,35 kilometer ensporede lange strækning fra Dalgas Avenue gennem Strøget og Skovvejen til Trøjborgvej.

Se også

Aarhus Sporveje i AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Aarhus Sporveje i AarhusArkivet

Litteratur & kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951