Skovvejen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Vue over Skovvejen set i retning mod Domkirken.
Fotograf: Ib Nicolajsen, 2012, Aarhus Stadsarkiv.

Skovvejen er en indfaldsvej, der forbinder Østbanetorvet med Dronning Margrethes Vej og Trøjborgvej. Skovvejen blev oprindeligt kaldt "Vejen til Grenaa" eller "Grenaa Landevej" og udgik dengang fra Mejlgades port, hvorfra den fulgte kysten neden for Riis Skov. Derfor blev den også tidligere kaldt "Strandvejen".

Vejens nuværende forløb skyldes blandt andet, at store jordskred ved Riis Skov i begyndelsen af 1800-tallet medførte en omlægning af vejen, så den førte vest om skoven. Derudover kom Skovvejen til hænge sammen med Kystvejen efter anlæggelsen af denne i 1871.

Navnet, Skovvejen, blev første gang brugt i 1872, hvor det kom til at betegne strækningen fra midtbyen og hen til Riis Skov - vejen til skoven.

I 1889 overgik en del af Skovvejen til landevejsgade og blev derfor brolagt fra Mejlgades Port til og med Østbanegården. Bebyggelsen langs vejen varierer lige fra enetages til seksetagers boliger. To byggerier skiller sig ud fra de øvrige. Det ældste er Studestalden fra 1865. Den blev opført i gotisk stil af arkitekt Carl Steinbrenner for rådmand og brændevinsbrænder H.H.L. Bering Liisberg. Han havde brug for en stald til opfedning af de stude, han fodrede med bærme – et restprodukt fra spritproduktionen. I 1936-1938 opførtes et andet markant bygningkompleks, nemlig Klintegården, tegnet af ingeniør Hans Ove Christiansen (1886-1971). De to hvide blokke blev opført i jernbeton med samtidens funktionelle udtryk.

Adresser på Skovvejen


Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Skovvejen er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

Skovvejen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Skovvejen

Litteratur og kilder

  • Leif Dehnits: "Aarhusianske gadenavne", 2018, udgivet af Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteren.
  • Nørre-Stenbro og Skovvejskvarteret Århus, 1988
  • Johs. Kasted: Gadenavnefortegnelse. 1943
  • Aarhus Kommune Vejteknisk Udvalg: Aarhus By's Gader og Veje. 1948
  • Nielsens slægt- og lokalhistorie: http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/bernhardtjensen.html