WaVE

Fra AarhusWiki
WaVE.png
WaVE kulturarvsområder markeret med rødt.

WaVE er et Interreg Europe projekt, som Aarhus Stadsarkiv tager del i på vegne af Aarhus Kommune. Projektet begyndte i sommeren 2019 og forventes afsluttet i sommeren 2023. WaVE-projektet tager afsæt i ønsket om at styrke og stimulere et øget fokus på kulturarv ved vandet igennem lokale og regionale politikker.

WaVE er et akronym der står for det lidet mundrette Water-linked heritage Valorization by developing an Ecosystemic approach. Projektet er ledet af leadpartner Breda Kommune fra Holland, mens den europæiske rådgivningsorganisation Grants Europe Consulting understøtter og vejleder deltagerne igennem hele projektet.

Inititiativer i Aarhus

Del af havnefronten og Urban Mediaspace Aarhus set fra DOKK1.
Foto: Phillip Fangel, 11-09-2019.

Byens kulturarv ved vandet skulle med Aarhus Stadsarkivs indtræden i WaVE projektet opprioriteres. Det kommunale administrationsgrundlag for kulturmiljøer Kulturhistorisk Redegørelse blev udset som fikspunkt for det videre arbejde med at udvide kommunens politikker til at fokusere mere målrettet mod kulturarvsområder, der ikke tidligere havde været tilstrækkeligt belyst.

Kulturhistorisk Redegørelse er udarbejdet af Magistraten for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, og er en uddybende rapport til afsnittet om Kulturmiljø og Bevaring i Kommuneplan 2013. Det blev et mål at undersøge hvorvidt det kunne lade sig gøre, at tilføje, ændre eller på anden måde markere kulturarven ved vand i den nuværende rapport, en kommende rapport eller som tillæg eller rettelsesark til Kulturhistorisk Redegørelse. Ved at tilføje nye områder til Kulturhistorisk Redegørelse ville kulturarven blive styrket som følge af en øget opmærksom i byplanlægning, turisme og som fortælling- og formidlingshistorie. Der kunne være afledte effekter af et øget fokus, såsom en styrkelse af de socioøkonomiske forhold der kunne lede til en øget vækst i de pågældende områder.

Det har været hensigten at udpege tre kulturarvsmiljøer ved vand, som det blev vurderet kunne have en reel mulighed for at blive inkluderet i Aarhus Kommunes politikker på kulturarvsområdet. De tre nedenstående områder har alle forbindelse til enten Aarhus Å eller Aarhusbugtens vand, og har på hver deres måde haft indflydelse på byen enten arkitektonisk, som kulturmiljø eller ved deres blotte funktion.

Det internationale partnerskab

Det har i løbet af projektet være et gennemgående tema at høste erfaringer om kulturarv ved vand igennem de europæiske partnere i projektet. Fælles for alle partnere gælder, at de er beliggende nær områder der indeholder kulturarv ved vand, men de pågældende områder er ikke i tilstrækkeligt omfang blevet skitseret i lokale og regionale politikker. Igennem interregional vidensdeling, og andre innovative læringsprocesser påbegyndte hver projektpartner udfærdigelsen af en handlingsplan der skulle tilskynde et øget fokus på kulturarvsområder ved vandet.

WaVE-projektets deltagere:

  • Aarhus Kommune v. Aarhus Stadsarkiv (Danmark)
  • Breda Kommune (Holland)
  • Ister-Granum Grænsesamarbejdet (Ungarn-Slovakiet)
  • Ravenna Kommune (Italien)
  • Alicante Regionen (Spanien)

Desuden deltager to rådgivende partnere:

  • Det Tekniske Universitet i Delft (Holland)
  • CertiMaC (Italien)
Fritlægning af Aarhus Å mellem Immervad og Skt. Clemens Bro.
Foto: Anita Strømberg Kimborg, 1995.

Udveksling af Good Practices

Som en del af WaVE-projektet blev det pålagt hver projektpartner at identificere to eller flere såkaldte "Good Practices", som skulle demonstrere partnernes bedste praksis - som udgangspunkt inden for vandrelaterede projekter eller metoder der kunne knyttes til kulturarv. De udvalgte Good Practices skulle være med til inspirere projektpartnerne til nye og innovative fremgangsmetoder relateret til kulturarv. I Aarhus blev det besluttet at tage udgangspunkt i to vidtrækkende projekter af nyere karakter.

Litteratur og kilder