Kulturhistorisk Redegørelse

Fra AarhusWiki
Indholdsfortegnelse i Kulturhistorisk Redegørelse fra 2013.

Kulturhistorisk Redegørelse 2013, udgivet af Aarhus Kommune, er en uddybende rapport til afsnittet om Kulturmiljø og Bevaring i Kommuneplan 2013.

Et kulturmiljø er i redegørelsen defineret som ’et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling’.

I Aarhus Kommuneplan 2013 er kulturmiljøerne udpeget inden for forskellige kulturhistoriske temaer, som har spillet en relevant rolle for udviklingen i Aarhus-området. Der udpeges således ud fra temaerne:

  • Forhistorisk tid
  • Landbrugslandskabet
  • Kystmiljøer
  • Industrisamfundets landskab
  • Militære anlæg
  • Fritidslandskabet
  • Bymiljøer.

Registreringerne af de enkelte kulturmiljøer bygger i høj grad på eksisterende registreringsmateriale, primært Aarhus Amts Kulturhistoriske redegørelse 2001 og - 2005, samt Kommuneatlas Aarhus, Bind I og II udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Kommune i 1997.

Ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 blev det vedtaget at tilføje et rettelsesark til Kulturhistorisk Redegørelse fra 2013.

Litteratur og kilder

  • Kulturhistorisk Redegørelse 2017. https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/1632
  • Aarhus Kommunes Kulturhistoriske Redegørelse (forankret i kommuneplanen), hvori kommunens udpegede kulturmiljøer beskrives, findes i én samlet publikation (frem for rettelsesblade mv.) Find den her.