Kulturhistorisk Redegørelse

Fra AarhusWiki
Indholdsfortegnelse i Kulturhistorisk Redegørelse fra 2013.

Kulturhistorisk Redegørelse 2013, udgivet af Aarhus Kommune, er en uddybende rapport til afsnittet om Kulturmiljø og Bevaring i Kommuneplan 2013.

Et kulturmiljø er i redegørelsen defineret som ’et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling’.

I Aarhus Kommuneplan 2013 er kulturmiljøerne udpeget inden for forskellige kulturhistoriske temaer, som har spillet en relevant rolle for udviklingen i Aarhus-området. Der udpeges således ud fra temaerne:

  • Forhistorisk tid
  • Landbrugslandskabet
  • Kystmiljøer
  • Industrisamfundets landskab
  • Militære anlæg
  • Fritidslandskabet
  • Bymiljøer.

Registreringerne af de enkelte kulturmiljøer bygger i høj grad på eksisterende registreringsmateriale, primært Aarhus Amts Kulturhistoriske redegørelse 2001 og - 2005, samt Kommuneatlas Aarhus, Bind I og II udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Kommune i 1997.

Ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 blev det vedtaget at tilføje et rettelsesark til Kulturhistorisk Redegørelse fra 2013.


Litteratur og kilder