Urban Mediaspace Aarhus

Fra AarhusWiki
Denne artikel er ikke færdigskrevet

Urban Mediaspace er betegnelsen for et kommunalt byggeprojekt på Aarhus Havn fra 2011 til 2017 med Dokk1 som det centrale i byggeriet. Det samlede projekt strækker sig over Europaplads, åudløbet og Dokk1 samt områderne ved Pakhus 13, Toldbygningen og Pakhus 27. Planelementerne omfatter:

  • Dokk1
  • Havnepladser
  • Automatisk p-anlæg med cirka 1000 pladser
  • Frilægning af den sidste del af Aarhus Å
  • Omlægning af trafikken omkring havnen
  • Klimasikring af midtbyen
  • Forberedelser for letbanen

Kilder