Pakhus 27

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Pakhus 27 i 1920

Pakhus 27 var et pakhus, der lå på Nordhavnsgade 12-14 ved havnefronten i det centrale Aarhus. Bygningen opførtes af Aarhus Havnevæsen i 1907 efter tegninger af havneingeniør Andreas Peter Vedel. Bygningens beliggenhed var tidligere kendt som Pakhuskajen, som ligger ud for havnebassin 2.

Bygningens stueetage fungerede i mange år som pakhus. På 1. sal var der kontorer for forskellige firmaer og varmestue for havnens medarbejdere. 2. salen, som var loftet, blev brugt til lejligheder.

Skibsmæglerfirmaet Rasmus Christensen og andre firmaer i bygningen

Kort over dele af Aarhus Havn med placeringen af Pakhus 27 markeret

Et af de firmaer, der i mange år holdt til i Pakhus 27, var Rasmus Christensens skibsmæglerfirma. Skibsmæglererhvervet er et serviceerhverv til skibstrafikken. En skibsmæglers arbejde gik ud på at kontakte havn, lods og brandvagt for at sikre, at skibet kom sikkert i havn, og at der var en havneplads ledig. Når skibet var lagt til kaj, skulle skibsmægleren hjælpe kaptajnen med toldpapirer, skaffe lægehjælp eller andet, skibet og dets besætning kunne have brug for.

Rasmus Christensen fik arbejde hos J. P. Petersens Dampskibsekspedition i 1894. I 1907 blev han medejer af firmaet, og i 1916 overtog han det. Christensen opnåede bestalling som skibsmægler i 1921 og åbnede virksomhed under sit eget navn, "Rasmus Christensen, edsvoren mægler".

Pakhus 27 og Havnepakhuset.
Kopi af de originale bygningstegninger fra 1907
Interiør i Pakhus 27 i 1950

Christensens medarbejder, Hans Cornelius Jørgensen, blev kompagnon i 1947 og købte firmaet i 1950. I 1971 overtog Jørgen Frank Jørgensen firmaet, og han overlod det i 1999 til sine sønner, Lars og Claus. Firmaet lå på adressen indtil 2005.

Aarhuus-Bugtens-Dampskibsselskab havde gennem en række år lokaler i Pakhus 27. Dampskibsselskabet sejlede til Mols, Tunø og Samsø med varer og personer.

Varmestue

På bygningens 1. sal lå en varmestue for havnens arbejdere. Der blev også serveret mad for havnearbejderne i bygningen.

Havnen set fra BP-huset Pakhus 27 ses bag Toldbygningen.

Pakhus 27 i nyere tid

Bygningen blev renoveret i 2009. Pakhuset skulle klargøres til at rumme kontorer og fungere som formidlingscenter for De Bynære Havnearealer, i dag Aarhus Ø projektet. Samme år overtog Center for Byudvikling og Mobilitet en del af bygningen. Det er dem, der leder projektet. Der kan blandt andet ses en model over den nye bydel i bygningen.

Et andet firma, der holdt til i Pakhus 27 i 2014, var Aarhus SeaRangers. Firmaet tilbød guidede ture på Aarhusbugten i store gummibåde.

Pakhuset blev som følge af et kommuneplantillæg og en lokalplan revet ned i i august/september 2015 i forbindelse med etableringen af en stor åben havneplads på De Bynære Havnearealer.

Se også

Pakhus 27 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Pakhus 27

Litteratur og kilder