Andreas Peter Vedel (1862-1922)

Fra AarhusWiki
Andreas Peter Vedel 1862-1922

Andreas Peter Vedel (født i København 16. August 1862, død februar 1922 i Aarhus) var havneingeniør i Aarhus fra 1897.

A.P. Vedel blev student i 1879 ved Metropolitanskolen og Cand. Phil, Polyteknisk kandidat 1885.

Efter eksamen tog han til London, hvor han bl.a. var ansat ved Det Store Nordiske Telegrafselskab og arbejde med elektricitetsværker. i 1886 blev han assisterende ingeniør ved Københavns havnevæsen, men i perioden 1889-1897 arbejde han igen i udlandet bl.a. med ansættelser ved Missouri-River kommissionens kontor i St. Louis, USA, og i Chicargo, hvor han arbejde med kloakering.

I 1897 blev han havneingeniør i Aarhus efter T. S. Hornemann, og i denne stilling kom han til at udarbejde planerne for havnens udvidelse til omtrent dobbelt størrelse. I 1909 blev har tilbudt proffesoratet i Vandbygning, men Vedel foretrak at blive i Aarhus.

Vedel havde en meget videnskabelige tilgang til sit arbejde. Hans praktiske evner var begrænsede. Han har skrevet en række værdifulde afhandlinger. 1905 offentliggjorde han bearbejdelse af stormfloden 31/12- 1904.

Han var stejl i sine holdninger, og det gav til tider et noget anstrengt forhold til det politiske niveau.

Han var formand for Jysk Forening for Naturvidenskab siden 1907 og for Dansk Ingeniørforening afdeling for Aarhus og Omegn siden 1917. I blev han 1921 formand for Århusbugtens Dampskibsselskab. Han blev gift 22 April 1895 med Carletta Cathrine Anderson

Vedel døde pludseligt som følge af en lungebetændelse, han havde erhvervet sig under sine undersøgelser af isforholdene i Aarhus Bugten i februar 1922. Undersøgelserne foretoges med henblik på at forsøge ved sprængning at skaffe frit farvand.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borgere, 1915-1920, Hæfte X Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus